Den dětí 2019

I letos žáci páté třídy připravili pro své mladší spolužáky zábavné soutěžní dopoledne ke Dni dětí.

Dravci v Orbisce

30. dubna 2019
Občanské sdružení ORNITA pro nás připravilo program o dravcích, kteří žijí kolem nás. Dozvěděli jsme se mnohé o jejich životě, o potížích, které v našem světě zažívají, jak můžeme pomoci. S některými jsme měli tu čest se seznámit :-).
7. - 9. třída

Dějepisná olympiáda

Ve středu 16. ledna 2019 žák osmé třídy Jan Žalud uspěl v okresním kole dějepisné olympiády. V konkurenci 36 žáků získal nejvíce bodů a zvítězil.
Upřímně blahopřejeme!!

Projekt VODA

Projekt Voda objekt a cíl našich výzkumů na CZŠ Orbis Pictus

V rámci přípravy na společné zkoumání hlubších souvislostí týkajících se kvality vody v táborské nádrži Jordán jsme vyrazili s naší 8. třídou již v září na kolech k chovným rybníkům v Třeboňské pánvi. Cestou jsme se seznámili s teorií a měřením základních parametrů jako je průhlednost, pH a tvrdost vody. Chemické rozbory jsme doplnili zkoumáním drobných korýšů. Z naší „hydrobiologické expedice Třeboňsko" jsme si přivezli do školy ke zkoumání vzorky z Vlkovské pískovny a rybníků Víra, Naděje, Láska i Rožmberku a ve škole pokračovali ve sledování přivezené vody.
Vlastní odběr vzorků v rámci společného projektu proběhl 17. září. V 8 hodin jsme se sešli ve škole a vyrazili (opět na kolech a opět celá třída) k Malému Jordánu, kde jsme se měli setkat se zástupci ostatních škol k odběru vzorků a k výkladu garanta projektu pana Ing. Komzáka. Zde jsme si odebrali vzorky a změřili průhlednost vody. Malý Jordán byl částečně vypuštěn, což odběry mírně komplikovalo. Další odběrné stanoviště bylo na sokolské plovárně. Zde jsme zkoumali kvalitu vody Velkého Jordánu a opět odebrali vzorky. Na místě změřili kyselost, průhlednost, vodivost a teplotu vody a vyslechli si komentář pana Komzáka. Ve zbytku času jsme ještě zajeli ke studánce Eleonora k „léčivému" prameni vyvěrajícímu zpoza horeckých stříbrných dolů. Okolo 12 hodiny práce v terénu skončila a my se rozjeli s pocitem dobře vykované práce a plni zážitků i očekávání do školy, abychom následně zjistili, že vzorky, které nám cyklistům po odběrech převážel autobus s žáky ostatních škol, zůstaly v autobuse zapomenuty. Inu zkušenost, kterou šedou školní teorií nikdo nezíská. Následovala tedy místo matematiky další cesta na Táborské soukromé gymnázium pro vzorky...
Pro zkoumání vzorků ve škole jsme vodu z každé lokality rozdělili na 3 další vzorky. Jeden zůstal v původním složení. K dalším dvěma jsme přidali fosfáty v různé koncentraci, abychom mohli sledovat jejich vliv na rozvoj sinic. Všechny skleničky jsme následně postavili do slunečního svitu na okno laboratoře a přikryli je papírky, aby se voda nevypařovala a těšili se, jak sinice porostou. Po několika týdnech jsme pozorovali výskyt různých drobných živočichů – většinou korýšů a řas. „Život" ve vzorcích z Malého Jordánu byl hojnější, ale sinice jsme pod mikroskopem hledali marně. Proč? No to byla záhada! Ve vzorcích s fosfáty jsme je čekali a měli by tam být! Nebyly!!! Vytvořili jsme tedy hypotézu, že rozmnožení korýši (buchanky, vznášivky aj.) sinice stačili sežrat dřív, než se rozmnožili. Zdá se, že jsme objevili využití biologického boje v praxi.
Školní kolo výstupů z projektu, které mělo seznámit s projektem žáky nižšího ročníku, jsme pojali ve stylu skupinové práce na třech stanovištích, na nichž jsme je po skupinách praktickou formou seznámili v rámci chemické, přírodopisné a teoretické části s naším výzkumem. Na stanovištích si mohli vyzkoušet chemickou analýzu vody (měření pH a tvrdosti), pozorovat život pod mikroskopem a teoretická část je seznámila s různými druhy vod.

Žáci 8. třídy CZŠ ORBIS PICTUS s učiteli

Letní tábor 2018

Cesta do pravěku

Letní tábor školní družiny

Zátoň 22. - 27. července 2018

K2 2018

26. června 2018
V závěru školního roku se konal tradiční výstup na K2. Dvojice běžců - odvážlivců bojovaly čestně a odhodlaně. Všichni přihlížející fanoušci ocenili netradiční sportovní úbory :).

Jihočeský zvonek 2018

23. března 2018 divadlo Oskara Nedbala v Táboře

Naši školu reprezentovaly Miriam Horváthová a Ela Packová ze 4. třídy a Veronika Síčová ze 6. třídy. Všechna děvčata získala stříbrné pásmo. Upřímně blahopřejeme!!!

Vánoce 2017

049V posledních adventních dnech jsme se, již tradičně, setkali v kostele zřizovatele školy, abychom se společně radovali z nadcházejících Vánoc.


Fotografie zde


Školní turnaj ve stolním tenise

Ping pongový turnaj pro žáky druhého stupně se konal 20. prosince 2017. Zvítězil Teodor Krejčí. Blahopřejeme!!!

Fotografie

Pruhovaný den

Fotografie

Podkategorie