• Zápis do 1. třídy
  Zápis do 1. třídy

  27. dubna 2020

  9 - 12 hodin
  ! bez přítomnosti dětí !
  Přihláška k zápisu (Word, PDF)
 • Škola na horách
  Škola na horách
  1., 2. a 3. třída  2. - 6. 3. 2020
  Železná Ruda (Šumava)

  4. a 5. třída  20. - 24. 1. 2020
  Železná Ruda (Šumava)

  6. - 9. třída  24. - 29. 2. 2019
  Herlíkovice (Krkonoše)
 • Prohlídka školy
  Prohlédněte si naše třídy z pohodlí svého domova pomocí virtuální prohlídky.
  Číst více >

Úvodní informace

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:

Zápis do 1. třídy na rok 2020/2021: Pozvánka
                                                      Informace                                             
                                                      Přednáška
                                                      Přihláška k zápisu (Word, PDF)
Dokumenty školy: Výroční zpráva za rok 2018/2019
                           Školní řád 2019/2020
                           Pravidla hodnocení 2019/2020

 Vážení návštěvníci, 


vítáme Vás na stránkách Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o.
 

 Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému. Do vzdělávacího programu školy byla průřezově začleněna etická výchova (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR) a škola byla oceněna Zlatou plaketou ETICKÁ ŠKOLA. Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem (ve třídě je průměrně 15 žáků) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami.

CZŠ ORBIS-PICTUS realizuje v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro CZŠ ORBIS-PICTUS, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozop vvvvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

7b logolink op vvv hor barva cz

Vize školy