Poplatek škole

K 1. lednu 2004 byla Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o. zařazena pod církevní školy. 

Rodiče dětí platí poplatek škole, který se používá na služby školní družiny, na financování zájmových kroužků dětí, na toaletní potřeby dětí, na některé pracovní sešity, nadstandardní služby, na vzdělávání učitelů v alternativních způsobech výuky.


Školní družina není samostatně zpoplatněna. 


Roční poplatek -  6000 Kč 

Měsíční poplatek - 500 Kč ve dvanácti splátkách (případně 600 Kč v deseti splátkách)
 

Můžete využívat možnost platit poplatek škole bankou. Náš učet je vedený u Raiffeisenbank Tábor č. učtu je:

729 637 0001/5500

Jako variabilní symbol Vaší platby používejte vždy rodné číslo dítěte, za které platíte.

Uřední hodiny na pokladně školy: