Rozvrh hodin - 4. třída 2019/2020

HODINY
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
7
13.40 - 14.25
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Pracovní činnosti Pracovní činnosti Oběd
Úterý Matematika Přírodověda Tělesná výchova Tělesná výchova Český jazyk Oběd
Středa Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Oběd Výtvarná výchova
Čtvrtek Český jazyk Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Oběd
Pátek Matematika Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Vlastivěda  Oběd

Nepovinné předměty:
Náboženství -      čtvrtek  14.00 - 14.45