Dravci

30. dubna 2019
Občanské sdružení ORNITA pro nás připravilo program o dravcích, kteří žijí kolem nás. Dozvěděli jsme se mnohé o jejich životě, o potížích, které v našem světě zažívají, jak můžeme pomoci. S některými jsme měli tu čest se osobně seznámit :-).

Dějepisná olympiáda

Jan Žalud zvítězil 16. ledna 2019 v okresním kole dějepisné olympiády.
Srdečně blahopřejeme!!

Projekt VODA

Projekt Voda objekt a cíl našich výzkumů na CZŠ Orbis Pictus

V rámci přípravy na společné zkoumání hlubších souvislostí týkajících se kvality vody v táborské nádrži Jordán jsme vyrazili s naší 8. třídou již v září na kolech k chovným rybníkům v Třeboňské pánvi. Cestou jsme se seznámili s teorií a měřením základních parametrů jako je průhlednost, pH a tvrdost vody. Chemické rozbory jsme doplnili zkoumáním drobných korýšů. Z naší „hydrobiologické expedice Třeboňsko" jsme si přivezli do školy ke zkoumání vzorky z Vlkovské pískovny a rybníků Víra, Naděje, Láska i Rožmberku a ve škole pokračovali ve sledování přivezené vody.
Vlastní odběr vzorků v rámci společného projektu proběhl 17. září. V 8 hodin jsme se sešli ve škole a vyrazili (opět na kolech a opět celá třída) k Malému Jordánu, kde jsme se měli setkat se zástupci ostatních škol k odběru vzorků a k výkladu garanta projektu pana Ing. Komzáka. Zde jsme si odebrali vzorky a změřili průhlednost vody. Malý Jordán byl částečně vypuštěn, což odběry mírně komplikovalo. Další odběrné stanoviště bylo na sokolské plovárně. Zde jsme zkoumali kvalitu vody Velkého Jordánu a opět odebrali vzorky. Na místě změřili kyselost, průhlednost, vodivost a teplotu vody a vyslechli si komentář pana Komzáka. Ve zbytku času jsme ještě zajeli ke studánce Eleonora k „léčivému" prameni vyvěrajícímu zpoza horeckých stříbrných dolů. Okolo 12 hodiny práce v terénu skončila a my se rozjeli s pocitem dobře vykované práce a plni zážitků i očekávání do školy, abychom následně zjistili, že vzorky, které nám cyklistům po odběrech převážel autobus s žáky ostatních škol, zůstaly v autobuse zapomenuty. Inu zkušenost, kterou šedou školní teorií nikdo nezíská. Následovala tedy místo matematiky další cesta na Táborské soukromé gymnázium pro vzorky...
Pro zkoumání vzorků ve škole jsme vodu z každé lokality rozdělili na 3 další vzorky. Jeden zůstal v původním složení. K dalším dvěma jsme přidali fosfáty v různé koncentraci, abychom mohli sledovat jejich vliv na rozvoj sinic. Všechny skleničky jsme následně postavili do slunečního svitu na okno laboratoře a přikryli je papírky, aby se voda nevypařovala a těšili se, jak sinice porostou. Po několika týdnech jsme pozorovali výskyt různých drobných živočichů – většinou korýšů a řas. „Život" ve vzorcích z Malého Jordánu byl hojnější, ale sinice jsme pod mikroskopem hledali marně. Proč? No to byla záhada! Ve vzorcích s fosfáty jsme je čekali a měli by tam být! Nebyly!!! Vytvořili jsme tedy hypotézu, že rozmnožení korýši (buchanky, vznášivky aj.) sinice stačili sežrat dřív, než se rozmnožili. Zdá se, že jsme objevili využití biologického boje v praxi.
Školní kolo výstupů z projektu, které mělo seznámit s projektem žáky nižšího ročníku, jsme pojali ve stylu skupinové práce na třech stanovištích, na nichž jsme je po skupinách praktickou formou seznámili v rámci chemické, přírodopisné a teoretické části s naším výzkumem. Na stanovištích si mohli vyzkoušet chemickou analýzu vody (měření pH a tvrdosti), pozorovat život pod mikroskopem a teoretická část je seznámila s různými druhy vod.

Žáci 8. třídy CZŠ ORBIS PICTUS s učiteli

Šumava 2018

Letní ozdravný pobyt na Šumavě 11. - 15. června 2018,

Kurz prosociálního chování 2016, Příběnice

30. 5. - 3. 6. 2016

Fotogalerie


Projektový den "Po stopách Karla IV.", Praha

27. 5. 2016

Fotogalerie


Den pro druhé 2016, Dětský den

26. 5. 2016

Fotogalerie


Dětská vikariátní pouť, České Budějovice

23. 5. 2016

Fotogalerie


Zimní ozdravný pobyt - Pec pod Sněžkou

28. 2. - 4. 3. 2016

FotogalerieProjektový den - Letem ptačím světem

14. 9. 2015

Český nadační fond pro vydru Třeboň

Fotogalerie