Mravenčí stezkou

17. - 21. červen 2019
Fotografie z našeho letního ozdravného pobytu v Žirovnici.

Dárek pro tatínka

Pro naše milé tatínky jsme ke Dni otců vyráběli slušivé kravaty - prohlédněte si je ZDE

Už jsem čtenář - pasování

29. května 2019
V městské knihovně jsme byli všichni pasováni na čtenáře! Po složení slibu, že se budeme ke knihám vždy chovat s úctou, jsme byli královnou, za pomoci princezen, slavnostně přijati do stavu čtenářského. Byl to velký zážitek! Také jsme byli obdarováni knihou a poukazem na průkazku do knihovny. Slavnost se náramně vydařila.

Dětská vikariátní pouť Choustník

Pokřtění a poslaní

Farnost, škola a městys Choustník hostily v pondělí 20. května na 130 dětí z táborského vikariátu a CZŠ Orbis Pictus. V roce, v němž nám papež František připomíná naši misijní zodpovědnost za svět kolem nás, bylo zvoleno jím opakované heslo “Pokřtění a poslaní”. A hned na začátku je třeba zmínit, že díky skvělému zázemí místního správce farnosti, otce Augustina, proběhly jak dlouhodobější přípravy, tak samotný den pouti ve velké pohodě a poklidu.

Ve velmi deštivém ránu se sjelo k choustnickému kostelu několik autobusů i dodávek poutníčků z různých částí vikariátu Tábor, aby si s celebrantem mše sv. P. Petrem Dombkem, omi na začátku mše zanotovali I love Jesus a společně přišli na to, co nebo lépe kdo je nejlepším lékem na strach (pokud chcete znát odpověď, zprávu o Duchu svatém najdete v mnoha čteních velikonočního období). Po krátké poradě týmu i přes drobné mrholení přece jen vyrazily skupinky na pouť po stanovištích v kostele, na faře, na autobusové zastávce, školním hřišti, ale také především na zřícenině hradu Choustník, která byla velkým lákadlem. Tam na děti čekala sv. Anežka, jinde paní katechetka s vyprávěním o maminkách svatých misionářů, jinde otec Michal se stanovištěm Jordán a další.

Pouť nebyla jen “dětská”, se svými malými farníky vyrazili v hojném počtu jejich faráři, se školními třídami paní učitelky a vychovatelky. A tak se tento den mohl stát také dnem vzájemného setkání, bytí spolu v jiné situaci než v kostele či ve školní třídě. To si snad poutníci vedle nadšení z prožitého dne a putování jako důležitý zážitek z pouti odnesli. Vedle milých domácích úkolů jako ten od. Sv. Anežky: “obejmout svoji maminku a říct jí, že ji mám rád”, které domů přinesly něco z radosti tohoto dne.
H.K.

Dravci

30. dubna 2019
Občanské sdružení ORNITA pro nás připravilo program o dravcích, kteří žijí kolem nás. Dozvěděli jsme se mnohé o jejich životě, o potížích, které v našem světě zažívají, jak můžeme pomoci. S některými jsme měli tu čest se osobně seznámit :-).

Velikonoce 2019

Na příchod Velikonoc jsme se připravovali i vyráběním vlněných oveček, přáníček a zdobením kraslic :-)

Už jsem čtenář - Eva Volfová

27.3.2019
V knihovně jsme se tentokrát setkali s Evou Volfovou. Vypravovala nám  o tom, jak její knížky vznikají, jak vytváří ilustrace. Vlastní knížku jsme si pak nakreslili!!

Pracujeme ve skupinách

březen 2019

Zimní ozdravný pobyt 1. - 3. třída

Železná Ruda 25. 2. - 1. 3. 2019


Už jsem čtenář - pohádka

V městské knihovně se účastníme projektu pro prvňáčky - Už jsem čtenář. První setkání se konalo 23. ledna 2019 a viděli jsme pohádku Boženy Němcové O chytré královně, kterou pro nás připravilo Divadélko na nitce z Plané nad Lužnicí.