Pedagogický tým

Ing. Mgr. Karel Dušek

-
ředitel školy od 1. 8. 2020
-
absolvent Zemědělské fakulty JU a Teologické fakulty JU (obor učitel náboženství a etiky)
-
absolvent Kurzu sociálního managementu v rámci dalšího vzdělání pedagogických pracovníků
-
absolvent vzdělávacích modulů programu Začít spolu
-
nositel certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitel osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- ICT certifikát Z, P, P1, P2
- učitel fyziky, informačních technologií, náboženství
-
19 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Dana Milerová

- učitelka školy, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
-
střední pedagogická škola Soběslav
-
absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně - učitelství 1. stupně ZŠ
-
absolventka vzdělávacích modulů programu Začít spolu
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- ITC certifikát Z
- certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
- certifikát Montessori pedagogiky
- třídní učitelka 3. třídy
- 4 roky vychovatelské praxe,
- 17 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Vladislava Skůpová

- učitelka školy, výchovný poradce
- absolventka Pedagogické fakulty JčU v ČB (obor český jazyk a dějepis)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
-
absolventka specializačního studia na PF UK Praha - Školní poradenské služby - Výchovný poradce 
- učitelka českého jazyka a dějepisu
- třídní učitelka 8. třídy
- 19 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jaroslava Smetková

-  učitelka školy a speciální pedagog školy
-  absolventka Univerzity J.A.Komeského v Praze (obor speciální pedagogika - učitelství)
-  držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k         prosociálnosti Etického fóra ČR
-  certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
-
 třídní učitelka 5. třídy
-  21 let pedagogické praxe
-   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zdeňka Sedláková

- učitelka školy
- absolventka
- třídní učitelka
-  let pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. DenisaTichá

- učitelka školy
-
třídní učitelka 4. třídy
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Mgr. Jana Kupsová - rodičovská dovolená

-
absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor biologie a zeměpis)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- učitelka zeměpisu, přírodopisu
- třídní učitelka 8. třídy
- 7 let pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Kryštof Janda

- učitel školy
-
třídní učitel
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Monika Vrtišková

- učitelka školy
-  učitelka výtvarné výchovy
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bc. Roman Proutkovský

- učitel školy, učitel anglického jazyka
- absolvent
-  let pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Markéta Blovská
- učitelka školy
- absolventka
- třídní učitelka 1. třídy
- 3 roky pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Lucie Šormová - rodičovská dovolená

- učitelka školy
- absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě v Praze, obor tělesná výchova a psychologie
- instruktorský kurz na lyže a snowboard
- učitelka tělesné výchovy a matematiky
-
 rodičovská dovolená
- 3 roky pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Milena Slunečková

- vedoucí vychovatelka školy
- studium pedagogiky pro vychovatele - Teologická fakulta JU
- 6 let vychovatelské praxe
- milenasluneckova2@gmail.com

Pavla Tichá - mateřská dovolená

- vychovatelka školy
- absolventka ISŠS Tábor (zaměření sociální a zdravotní) doplňkové pedagogické studium UK Praha (vychovatelství)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
- držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
- 12 let praxe pedagogické asistentky a vychovatelky
- rodičovská dovolená
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Lukáš Berka

- vychovatel školního klubu
-
absolvent SPgŠ Prachatice - předškolní a mimoškolní pedagogika
- 1 rok učitelské praxe, 10 let vychovatelské praxe
-
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tereza Rezková

- vychovatelka školní družiny
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Eva Machová

- hospodářka
- školní asistentka
- mobil: 775 732 173
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                          Externí pracovníci


Mgr. Marie Nováková

 učitelka německého jazyka
-

Mgr. Barbora Navrátilová
-  učitelka matematiky
-

- učitelka školy a speciální pedagog školy - absolventka Univerzity J.A.Komeského v Praze (obor speciální pedagogika - učitelství) - držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR - certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce -
třídní učitelka 4. třídy
- 20 let pedagogické praxe - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.