Projekt Dopravní výchova Interaktivně

dv
Naše škola je zapojena do projektu "Dopravní výchova interaktivně"
podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 (registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/02.0017) s celkovým rozpočtem projektu 3 385 109, 46 Kč, který realizuje firma SIMOPT s.r.o.

 

Hlavní cílem projektu je vytvoření nového interaktivního vzdělávacího programu pro strukturované zařazení dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů v rámci oblastí RVP ZV Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Člověk a zdraví na 2. stupni ZŠ.

 

Klíčovými aktivitami projektu jsou podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

a zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.

 

Základní informace

Název projektu:           Dopravní výchova interaktivně

Realizátor projektu:    SIMOPT,s.r.o., Tábor

Registrační číslo:        CZ.1.07/1.1.14/02.0017

Prioritní osa:               1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:          1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace:                   2. 9. 2013 – 31. 12. 2014

Celková výše dotace:             3 385 109,46 Kč

z ESF:                         2 877 343,04 Kč

ze státního rozpočtu:     507 776,42 Kč

Více informací o projektu:www.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz