Výuka angličtiny

img 5695    

1. - 2. třída:

o   AJ jako nepovinný předmět

o   Výukové materiály Happy House 1,2

o   Výuka obohacena o metodu Jolly Phonics - http://jollylearning.co.uk/

o   Využívání písniček, říkadel, drilů a her

 

3. - 4. třída:

autento   Výukové navazující materiály Happy Street 1,2

o   Výuka obohacena o kulturní konotace (Culture DVD, Culture pages), využívání interaktivních softwarů

o    Důraz na komunikativní přístup (práce ve dvojicích, skupinách, scénky, dotazníky,…)

o   Počátky nácviku psané podoby slov a vět

o   Fonetika + využití Can Do Cubes - http://www.youtube.com/watch?v=NUTIO7G2Zw0


5. - 8. třída:

kreat

o   Výukové materiály Project 1-4

o   Výuka obohacena o kulturní konotace (Culture DVD, Culture pages), využívání interaktivních softwarů

o   Důraz na komunikativní přístup (práce ve dvojicích, skupinách)

o   Využívání prvků kritického myšlení (myšlenkové mapy, analýza textů, kolokace a slovní spojení,…)

o   Používání autentických materiálů (využívání klipů, písniček, filmů, novin, časopisů, internetu…)

o   Zaměření nejen na gramatiku a slovní zásobu, ale i na rozvoj psaní, porozumění čtenému textu a poslech

o   Konverzace s rodilým mluvčím

o   Nabídka rozšiřujícího studia AJ:

§  Příprava na YLE Certifikáty

§  Časopis Gate

§  (zatím) mini knihovna anglické literatury

§  Nabídka zájezdu do Londýna

§  Nabídka English weekendu s rodilým mluvčím (intenzivní výuka, sporty,…)

§  Pro 8. a 9. třídy možnost letního English Campu (s rodilými mluvčími z USA- zkušení lektoři+ teenageři, sporty, diskuze)

9. třída:

o   Výukový materiál – Příprava k testům podle vzdělávacích standardů INFOA

o   Důraz na upevnění a zopakování veškerého učiva

o   Příprava na srovnávací a přijímací zkoušky

o   Vize do budoucna - projekty

o   (+ vše viz 5-8. třída)

Kreativní vyučování ve fotografiích

Práce s autentickým materiálem v hodinách AJ

Projekty, plakáty, práce s textem ve třídách