Školská rada

Předseda JUDr. Stanislav Pazderka
Zřizovatelská sekce: Bc. Josef Faktor
JUDr. Eva Loskotová
Mgr. Tereza Horváthová
Rodičovská sekce: Jan Dlab
Ing. Martin Habart
JUDr. Stanislav Pazderka
Pedagogická sekce: Ing. Mgr. Karel Dušek
Mgr. Dana Milerová
Lukáš Berka
Zvaní hosté:  P. Mgr. Michal Pulec
 PhDr. Jan Samohýl Ph.D.

 Jan Samohýl  Zahradní 365, Hrdějovice 373 61   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 381 252 567 
602 661 668
Karel Dušek Kollárova 2155, 390 02 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 607 288 232
Tereza Horváthová Ovocná 64, 390 01 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 775 121 918
Lukáš Berka Táborská 161, Sezimovo Ústí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 776 254 722
Michal Pulec Děkanská 305, 390 01 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 731 402 876
381 253 824
Stanislav Pazderka  Příběnická 1908/12, 390 01 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 731 106 556
Eva Loskotová Tomkova 1240/2, 390 01 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 157 587
Dana Milerová Pionýrů 169, 390 02 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 604 519 645
Martin Habart  Nerudova 633, Sezimovo Ústí 391 02 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 524 107
Josef Faktor Jiráskova 1793/4, 390 02 Tábor Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 728 655 529
Jan Dlab Červený Újezd 17 dlabjan@seznam.cz 739 304 177
Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 25. 10. 2018

Zápis z jednání ke stažení ZDE

Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 5. 6. 2018

Zápis z jednání ke stažení ZDE

 Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 23. 1. 2018

Zápis z jednání ke stažení ZDE


 Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 18. 10. 2017

Zápis z jednání ke stažení ZDE


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 16.5.2017

 Zápis z jednání ke stažení zde


Oznámení zřizovatele ze dne 30.3.2017

 ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 13.3.2017

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 6.2.2017

 Zápis z jednání ke stažení zde


Prohlášení zřizovatele ze dne 23.1.2017

 ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 19.12.2016

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 18.10.2016

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 30.8.2016

 Zápis z jednání ke stažení zdeZápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 12.4.2016

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 9.2.2016

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 6.10.2015

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 26.5.2015

 Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 14.4.2015

Zápis z jednání ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 14.10.2014

Zápis z jednání ke stažení zde.


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 15.4.2014

Zápis z jednání ke stažení zde.


 

Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 11.2.2014

Zápis ke stažení zde


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 15.10.2013

Přítomni:      
Karel Dušek, Dana Milerová, Eva Loskotová, Michael Sovadina, Jan Dlab, Lukáš Berka.
Hosté:        
   Miroslava Nejezchlebová.
Omluveni:    
Pavel Hrkal, Blanka Ježková, Tereza Horváthová, Pavla Tichá, Petr Plášil.  

Program:      

1.      Školský vzdělávací program
2.      Výroční zpráva o hospodaření, výroční zpráva o činnosti školy
3.      Školní řád a Klasifikační řád, Školní Dvacatero
4.      Návrh rozpočtu
5.      Ostatní
6.      Termín dalšího setkání


Ad 1., 2. Setkání Školské rady v 19.40 hodin zahájil Michael Sovadina. Přítomné pozdravil, nepřítomné omluvil, a pak předal slovo Mirce Nejezchlebové, ředitelce školy. Mirka N. dala členům ŠR k nahlédnutí a seznámení Dodatek se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2013; jde o změny učebního plánu u výuky cizích jazyků – letos v 8. třídě (příští rok už i v 9. třídě) přibudou 3h na výuku. Další změny se týkají témat finanční gramotnost, korupce a dopravní výchova. Tato témata bylo nutné i formálně zapracovat do Školního vzdělávacího programu. Letošní dodatek k ŠVP z r. 2006 je čtvrtý v pořadí; nejvýznamnější dodatek v minulosti byl v r. 2011, který začleňoval do ŠVP Etickou výchovu. Dodatek č. 4 se změnami ŠVP je zveřejněný na webu školy.

          Členové ŠR se vyjádřili k Dodatku č. 4 se změnami k ŠVP. V diskusi se hovořilo zejména o tématech finanční gramotnost a dopravní výchova. Michael S. nabídl k využití vzdělávací program ´www.sporinkov.cz´. Jinak žáci v tématu dopravní výchova využívají materiál od BESIPu, ve 4. třídě se připravují na získání průkazu cyklisty.        

Poté byl členům ŠR předložen ke schválení Školní řád a Klasifikační řád, který je přílohou školního řádu. Vybraná část Klasifikačního řádu pak tvoří obsah Školního Dvacatera. Školní řád zůstává téměř beze změn, jen do části 4. jsou nově vloženy body ff), x) a w). Všechny dokumenty jsou zveřejněny na webu školy. Členové ŠR schválili všechny tři zmiňované dokumenty.  

Ad 3. Dále se členové ŚR seznamovali s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2012/13, s Výroční zprávou o hospodaření školy v roce 2012/13 a k dispozici dostali porovnání Výročních zpráv o hospodaření za školní roky 2011/12 a 2012/13. Škola má vyrovnaný rozpočet. ŠR vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy. Výroční zpráva o činnosti školy byla členy ŠR jednomyslně schválena. Členové ŠR doporučili zaslat Výroční zprávu o činnosti školy na Biskupství v Č. Budějovicích – generálnímu vikáři A. Pintířovi (biskupský vikář pro školství) a sídelnímu biskupovi J. Paďourovi.

Ad 4. V další části setkání Členové ŠR projednali a vzali na vědomí Předběžný rozpočet pro školní rok 2013/14.

Návrh rozpočtu pro nový kalendářní rok vychází z předpokladu nezměněné výše normativu na žáka, poskytovaného ministerstvem školství. V této souvislosti zaznělo - Aktuálně má škola 124 žáků, z toho 110 žáků platí školné v plné výši (6tis. Kč/ročně; 1 žák platí 3,6tis. Kč/ročně; 13 žáků /buď děti zaměstnanců školy nebo ti, co o to školu požádali/ je od poplatku osvobozeno). Dotace od ministerstva školství tedy CZŠ O-P čerpá pro 124 žáků; pro šk.r.2013/14 jde o částku ve výši 7.596.274 Kč. Škola má limit 135 žáků a celkově 150 osob.

Ad 5. Ostatní. V této především diskusní části setkání se hovořilo o 2 tématech1) Prostorové rozšíření školy Orbis Pictus jako cesta rozvoje školy a 2) Zimní ozdravné pobyty jako (ne)dílná součást výchovně vzdělávacího programu školy. Téma č. 1) uvedla Eva Loskotová. Připomněla, že v uplynulém školním roce proběhlo relativně intenzivní hledání budov, které by prostorově lépe odpovídaly potřebám školy. Vytipovány byly 3 objekty; ani jeden nesplňoval hledaná prostorová kritéria. I proto zazněl návrh - konzultovat s dostupnými architekty, příp. jinými odborníky, možnost „rozšíření školy o 2 učebny a rekonstrukce stávajících prostor (aby propojením učeben vznikl sálek školy)“. Členové ŠR se zabývali otázkou financování takového projektu. Mirka N., ředitelka školy, uvedla, že věc je možné konzultovat s fundraiserkou školy Lucií Wiererovou, která průběžně sleduje dotační tituly využitelné školou OP. Členové ŠR se shodli, že je pro školu v(ý)hodné mít připravenou formálně zachycenou vizi prostorového rozšíření školy právě pro možnost (ne)čekaného vyhlášení odpovídajícího dotačního titulu. Škola by rozšířením prostor mohla zvýšit kapacitu a tím i významně posílit financování svého chodu. Téma č. 2) uvedl Karel Dušek. Na škole se oslabila jistota, resp. vznikla nejistota, ohledně praxe zimních ozdravných pobytů. Nakolik lze motivovat či nutit rodiny žáků, aby zajistily účast svých dětí na pobytech? V debatě také zaznělo - Tyto pobyty od počátku existence školy tvoří významný pojmový znak školy. Ozdravné pobyty jsou nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího (v tomto př. i sportovně - zdravotního) formování osobnosti žáka a v tomto smyslu chce škola posilovat jejich konání a rozvíjení. Škola se chce také užitečně zabývat okolnostmi, které praxi ozdravných pobytů oslabují (zejména důvodnou finanční náročností pro některé rodiny nebo vzniklou relativizací významu pobytů, příp. oslabením přesného obsahového vymezení a cíle pobytů). Škola má dlouhodobou ambici, aby žáci splňovali základní osobnostní dovednosti také v oblasti sportu, což řada rodin žáků (často těch vícedětných) kvituje s vděčností a oceňuje.          

Ad 6. V závěru setkání, kolem 22.15h, se členové ŠR dohodli na konání dalšího setkání dne 11.2.2014 od 19.30  hodin, zda v budově CZškoly O-P se možná ještě vyjasní.

  V Táboře dne 15.10.2013              
 

Zápis z mimořádného setkání Školské rady, konaného dne 04. 06. 2013

Přítomni: Dana Milerová, Pavla Tichá, Pavel Hrkal, Karel Dušek, Eva Loskotová, Tereza Horváthová, Michael Sovadina, Jan Dlab, Blanka Ježková.

Hosté: Miroslava Nejezchlebová, Petr Plášil.

Omluveni: Lukáš Berka.

 

Školská rada se sešla v úterý 4.6.2013 k dalšímu jednání v letošním školním roce. Využila možnosti setkat se i mimo řádná jednání, aby před koncem školního roku 2012/13 reflektovala aktuální témata.

Při setkání bylo zmíněno:

-          V květnu se uskutečnilo setkání na Biskupství v Č. Budějovicích, paní ředitelka a o. Petr Plášil navštívili generálního vikáře Adolfa Pintíře. Tématem setkání byla budoucnost církevních škol v ČR s ohledem na probíhající restituce, dále se hovořilo o CZŠ Orbis Pictus. Paní ředitelku zajímalo, zda a za jakých podmínek by Biskupství bylo schopno a mělo zájem školu podporovat finančně. Konkrétně nezaznělo nic, generálního vikáře zajímalo, zda škola udržuje kontakt s ČBK a s Mgr. Martinem Čechem, vedoucím Sekce církevního školství ČBK. Ano, škola udržuje živé vztahy s tímto pracovištěm, které mimochodem poskytuje školám informační servis o aktuální situaci v kontextu s restitucemi. Škola zůstává i v kontaktu s dalšími církevními ZŠ v Čechách a na Moravě. Krátkou reflexi setkání na Biskupství sdílel také o. Petr Plášil. Mj. zmínil, že Biskupství má stejný vztah k CZŠ Orbis Pictus jako k CZŠ při Biskupském gymnáziu v Č. Budějovicích, v přístupu k nim se neliší. Pavel Hrkal v diskusi zmínil, že bez zásadních změn v odpovídajících zákonech není možné církevní školy likvidovat, neboť Školský zákon, ale i Ústava, počítá s existencí církevních škol a i s právem vzdělávat se v církevních školách. Závěrem paní ředitelka konstatovala, že i plné oddělení od dotací, které aktuálně stát poskytuje církevním školám, by nebylo pro školu likvidační (škola by mohla existovat i v režimu školy soukromé).

-          Michael Sovadina seznámil přítomné s návrhem, aby se zápisy z jednání školské rady zveřejňovaly na webu školy. Dále navrhnul, aby rodiče žáků CZŠ mohli přicházet s náměty, připomínkami, reflexemi, iniciativami na jednání školské rady. Členové s návrhem souhlasili, navštívení jednání ŠR rodičem je potřeba předem domluvit (oznámit) s některým ze členů ŠR s dostatečným předstihem.

-          V další části setkání členové ŠR hovořili a oceňovali kvalitní programy a projekty nabízené a realizované v rámci výuky anglického jazyka. Vyučující jazyka se však zároveň zabývají otázkou, jak probouzet a pěstovat zájem samotných žáků o angličtinu. Jde o nesnadnou otázku právě s ohledem na skutečnost, že výuka už nyní probíhá živým interaktivním způsobem, který je stále inovován.

-          Členové rady se dále zajímali o úspěšnost žáků školy při přijímacích zkouškách na gymnázia a odborné školy. V této souvislosti paní ředitelka sdělila, že budoucí 6. třída bude mít žáků dostatek, neboť ji bude navštěvovat 17 žáků.

-          Dále zaznělo, že skupina rodičů žáků prvního stupně iniciovala provedení opravy místnosti pro družinu. Rodiče sami chtějí opravu také uskutečnit. Stane se tak v některém z prázdninových týdnů.

-          Členové ŠR se také dozvěděli o potížích, které vznikají při placení pobytů. Rodičům se nedaří doručit úhrady škole včas, což následně způsobuje učitelům nemalé složitosti. ŠR uvažovala o zavedení nevratných záloh na školní pobyty, které by byly splatné nejméně 3 měsíce před obvyklou dobou pobytů. K tématu se vrátí na příštím jednání. Zároveň bylo znovu konstatováno pracovníky školy, že školní pobyty jsou pevnou součástí výuky. Ve výuce se na zkušenosti z pobytů dále navazuje. Nejde o alternativu ke školní výuce

V závěru členové školské rady dohodli termín konání dalšího, tentokrát řádného, jednání na 15.10.2013 v 19.30 v budově školy.

V Táboře dne 13.06.2013

 


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 10.04.2013

Přítomni:       Pavel Hrkal, Karel Dušek, Dana Milerová, Pavla Tichá, Eva Loskotová, Tereza Horváthová, Michael Sovadina, Jan Dlab.

Hosté:           Petr Plášil, Miroslava Nejezchlebová.

Program:      

1.       Zpráva o hospodaření za rok 2012 (podklady pro daňové přiznání za r. 2012)

2.      Mezidobí od 15.01.2013 (předchozí setkání ŠR)

3.      Aktuální témata a diskuse

4.      Závěr

    Ad 1. Setkání Školské rady začalo v 19.30 hodin v budově školy. Členům rady byla předložena Zpráva o hospodaření za rok 2012. Dále se členové rady seznámili s daňovým přiznáním, které škola podala za rok 2012, rozpisem dotací poskytnutých v roce 2012, rozpisem nákladů a výsledovkou hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zřízením a provozem Školního klubu škola získala nové peněžní prostředky v objemu srovnatelném se zřízením jedné třídy. Rozpočet pro r. 2013 se navyšuje zhruba o 600 tis. Kč (i když může odejít až 5 žáků ze 7. třídy do francouzské třídy gymnázia v Tá, přibudou noví žáci na druhý stupeň, zejména do 6. třídy).  

Ad 2., 3. V další části setkání a jednání školské rady se otevřela a rozvinula dlouhodoběji i nově diskutovaná témata a připomínky. Zástupce rodičů a zřizovatele školy zajímala spokojenost učitelů s platovými a celkově se zaměstnaneckými podmínkami - jaká je atmosféra ve škole z pohledu učitelů, jaké jsou vztahy v kolektivu (odp.: nárůst platů se provádí a očekává v září). * Někteří členové rady navrhli sestavení dotazníku ´spokojenosti´ pro zaměstnance školy, skrze jehož výstupy by škola mohla získat aktuální zpětnou vazbu, informace, návrhy a podněty – zda, co, příp. jak, nově ve škole tvarovat, co posílit, změnit apod. * Dále se Jan Dlab dotázal, zda škola užívá služeb supervizora – odp.: škola spolupracuje s Mgr. E. Strupkovou, která v minulosti supervizi týmu pracovníků školy poskytla; z pohledu pedagogů však nepřetrvaly výraznější účinky. * Radní konstatovali, že k příjemné atmosféře ve škole, ke spokojenosti i povzbuzení zaměstnanců může účinně přispět využívání dnů ´ředitelského volna´, doporučili tyto dny čerpat k odpočinku a obnovení sil učitelů. * Zástupci rodičů tlumočili stížnosti některých rodičů, týkající se kvality stravování na letošním lyžařském kurzu – odp.: Karel Dušek podrobně popsal a přiblížil situaci z pohledu plně do kurzu zapojeného pedagoga. * Tereza Horváthová seznámila s návrhem skupiny rodičů podílet se na rekonstrukci stávajících družinových prostor, v některém z prázdninových týdnů. Rodiče tak reagují na opotřebovaný stav prostor, v němž prvostupňové děti tráví volný čas. * V další části setkání se krátce hovořilo o dopadu schválených restitucí na církevní školy; plná státní podpora církevních škol potrvá jistě následující dva roky, další etapy budou předmětem jednání církve a státu. I s ohledem na restituce iniciovala ředitelka školy Mirka Nejezchlebová setkání s mons. A. Pintířem, gen. vikářem ČB Biskupství. Setkání by se mohlo uskutečnit na přelomu dubna a května. Tématem jednání by mj. mělo být – budoucnost církevních škol z pohledu biskupství (zda má biskupství zájem o trvání církevních škol, zda jde o jeho prioritu). * V diskusním čase bylo rovněž zmíněno: - škola na dobu určitou přijala novou ekonomku školy (zástup za mateřskou), - byl vypsán rozvojový program pro etickou výchovu na školách, - v případě ztráty věcí v prostorách školy je nutné školu ihned informovat.

Ad 4. Kolem 22.hodiny členové školské rady setkání ukončili. Zároveň se dohodli, že další setkání rady je vhodné uskutečnit ještě v tomto školním roce. Termín konání stanovili na 4.6.2013 od 19.30 hodin v budově školy Orbis Pictus.


V Táboře dne 10.04.2013                           ________________________       ________________________

                                                       předseda školské rady                            člen školské rady


Školská rada při Církevní základní škole Orbis Pictus


                            USNESENÍ ze dne 10.04.2013


Datum konání schůze:   10.04.2013

Přítomní členové:          P.Hrkal, K.Dušek, D.Milerová, M. Sovadina, T.Horváthová, E.

                                   Loskotová, J.Dlab, Pavla Tichá.

Hosté:                          M.Nejezchlebová, P.Plášil.                       
 

Školská rada po seznámení a projednání za přítomnosti zúčastněných členů v souladu se svým jednacím řádem

 
1.     Bere na vědomí

1.1.           Zprávu o hospodaření CZŠ OP za kalendářní rok 2012

1.2.           Výhled rozpočtu pro rok 2013/2014

2.     Stanovuje

2.1.           Termín a místo konání příštího mimořádného jednání školské rady na 04.06.2013 v 19.30 hodin ve škole Orbis Pictus.

V Táboře dne 10.04.2013


Zápis o setkání Školské rady v Dobré čajovně, konaného dne 15.01.2013

Přítomni: Dana Milerová, Pavla Tichá, Pavel Hrkal, Karel Dušek, Dana Milerová, Eva Loskotová, Tereza Horváthová, Michael Sovadina, Jan Dlab, Lukáš Berka, Petr Plášil.

Omluveni: Miroslava Nejezchlebová, Blanka Ježková.
 
V začátku nového roku sešla se školská rada v čajovém salónku Dobré čajovny k neformálnímu jednání. Hovořilo se o škole, žácích, učitelích a rodičích:

-          Dny otevřených dveří CZŠ OP; neobsazené místo ekonoma školy (Naďa Koptová odchází na mateřskou); přetrvávají obtíže s kartičkami na oběd (někdy nepřátelské ladění v jídelně vůči žákům z jiné školy);

-          Úspěšně zavedený pěvecký sbor na škole otevřený všem žákům; další aktivity nově otevřeného školního klubu; vydávání školního časopisu (7. třída vydává jako měsíčník);

-          Využívání PC žáky školy mimo vyučovací hodiny – uvážit, zda by žáci 1. stupně školy měly mít přístup k počítačům mimo výuku;

-          Dlouhodobé téma – budova školy a finanční situace školy; rodiče žáků více tříd se dotazují na finanční situaci školy; úkol - zjistit u paní ředitelky, jaká je finanční situace školy aktuální i ve výhledu; zda mají učitelé dobré pracovní prostředí a podmínky (zda mají dostatek volna, jaké jsou mzdy, odměny); vhodnou budovu pro školu se nedaří najít, k úvaze zbývají prostory bývalé sídlištní školy (8. ZŠ); vytvoření tříd s větším počtem žáků (např. do 20 žáků) může být podstatné pro stabilitu a další rozvoj školy;

-          Obnova zahradní(ch) slavnosti(í) školy; chceme zahradní slavnost?

  Další řádné jednání školské rady proběhne dne 9.04.2013 v 19.30 hodin v prostorách školy Orbis Pictus.


Zápis z jednání Školské rady při CZŠ Orbis-Pictus konané dne 15.10.
2012


Přítomni:       Pavel Hrkal, Karel Dušek, Dana Milerová, Pavla Tichá, Eva Loskotová, Tereza Horváthová, Michael Sovadina, Jan Dlab, Lukáš Berka.

Hosté:           Petr Plášil, Miroslava Nejezchlebová, Blanka Ježková.

Program:      

1.       Školní řád (a Školní Dvacatero)

2.      Klasifikační řád

3.      Výroční zpráva o hospodaření, výroční zpráva o činnosti školy

4.      Školský vzdělávací program

5.      Návrh rozpočtu

6.      Školní klub Špajz

7.      Ostatní
 
Ad 1., 2. Setkání Školské rady začalo v 19.30 hodin. Paní ředitelka Mirka všechny dokumenty rozeslala v týdnu před setkáním k seznámení se s jejich obsahem členům ŠR. Při jednání nejprve členy ŠR seznámila se Školním řádem a Školním Dvacaterem (všechny dokumenty jsou k nahlédnutí na webu školy, http://www.orbiska.cz/). Dále se nahlédlo do nového Klasifikačního řádu, paní ředitelka hovořila o změnách a novinkách v jeho znění (Klasifikační řád mj. obsahuje zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, zásady pro stanovení celk. hodnocení v příp. použití slovního hodnocení nebo kombinace slov. hodnocení a klasifikace, způsob hodnocení žáků se spec. vzdělávacími potřebami, hodnocení nadaných žáků,..). Členové rady krátce diskutovali o sebehodnocení a slovním hodnocení. Školská rada pak jednomyslně schválila Školní a Klasifikační řád.

 
Ad 3. Dále proběhlo seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření za školní rok 2011/12. Součástí zprávy bylo i zpracované porovnání Výročních zpráv o hospodaření za školní roky 2010/11 a 2011/12. Škola má vyrovnaný rozpočet. ŠR vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy. V diskusi k Výroční zprávě o činnosti školy za šk. rok 2012/13 zaznělo - v loňském šk.roce měla škola 121 žáků, z toho integrovaných 16 žáků, letos má škola 125 žáků, z toho 8 integrovaných (pokles je dán zpřísněním kritérií pro integraci); sděleny informace o ozdravných pobytech, ředitelském volnu, příspěvcích škole; CZŠ se učí podle ŠVP (projekt Obecná škola už skončil, metody zůstávají); informace o pracovnících školy. Dále zazněly informace o přijímacím – k zápisu se v lednu 2012 dostavilo 35 dětí, ve školním r. 2012/13 je poprvé 16 dětí v 1. třídě; v roce 2012 odešlo 5 žáků na osmileté gymnázium a 1 žák na šestileté gymnázium; v loňském roce neproběhla inspekce školy; ve výroční zprávě o činnosti školy uvedena i kapitola o SCIO mapování školy; ve škole proběhlo testování standardů 5. a 9. třídy; dokončen projekt OTEVŘENO; zahájena realizace projektu ŠABLONY. Výroční zpráva o činnosti školy byla jednomyslně schválena.

Dále v diskusi zaznělo – 1) otázka rodičů, zda škola využívá všechny možné granty pro podporu činnosti školy. Odp. u velkých grantů jsou podmínkou velké finanční spoluúčasti, škola na ně nemá prostředky; menší granty jsou pak především vzdělávací, jde o ´investice´ do učitelů a žáků. Dále zaznělo - někteří rodiče mají pocit, že např. škola B.Bolzana je výborně materiálně zajištěna. Odp. škola BB zřídila třídy s min. počtem 28 žáků ve třídě, finanční zajištění školy zásadně souvisí s počtem žáků ve třídách; Komise cestovního ruchu Mě Tábor podporuje výměnné pobyty žáků. 2) P. Plášil se ptal, proč rodiče volí pro své děti školu BB nebo CZŠ OP? Odp. Rodiče žáků CZŠ OP zajímá především vztah učitel – žáci a vztahy žáků navzájem, pak i úspěšnost dětí při přijímacích zkouškách. Etická výchova je programovým zaměřením CZŠ. Dále se hovořilo o problému odchodu žáků na osmiletá gymnázia. Pavel Hrkal promluvil o situaci osmiletých gymnáziích a jejich vývoji na Táborsku. Škola OP má specifický vztah k českofranc. třídě gymnázia v Táboře.   

Ad 4. ŠVP – členům ŠR předložen Dodatek ŠVP č. 3 vypracovaný k 1.9.2012. Dodatek, nazvaný Učíme se navzájem, je prezentován na webu školy.

Ad 5. Členové ŠR projednali a vzali na vědomí Předběžný rozpočet pro školní rok 2012/13.

Ad 6. Na CZŠ OP úspěšně zahájil činnost školní klub „Špajz“ (dotace na činnost je cca 650 tis. Kč/rok). V diskusi bylo upozorněno na Nadační fond Josefa Luxe, který podporuje etické projekty na školách. Z družiny zaznělo, že většina žáků II. stupně nenosí kartičky na obědy, vychovatelé jsou bezradní.

Ad 7. Příští setkání proběhne 15.01.2013 od 19.30 hodin v Dobré čajovně v Tomkově ulici.

V Táboře dne 15.10.2012                           ________________________       ________________________

                                                       předseda školské rady                            člen školské rady

 
 

                            USNESENÍ ze dne 15.10.2012

 
Datum konání schůze:   15.10.2012

Přítomní členové:          P.Hrkal, K.Dušek, D.Milerová, M. Sovadina, T.Horváthová, E.

                                   Loskotová, L.Berka, J.Dlab, Pavla Tichá.

Hosté:                          M.Nejezchlebová, P.Plášil,Blanka Ježková.        

  __________________________________________________________________

Školská rada po seznámení a projednání za přítomnosti zúčastněných členů v souladu se svým jednacím řádem

  1.     Schvaluje

1.1.           Školní a Klasifikační řád CZŠ Orbis Pictus

1.2      Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/12

2.     Bere na vědomí

2.1.           Výroční zprávu o hospodaření CZŠ Orbis Pictus za rok 2011/12

2.2.           Předběžný rozpočet pro školní rok 2012

2.3.           Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu plánu

3.     Stanovuje

3.1.           Termín a místo konání příštího mimořádného jednání školské rady na 15.01.2013 v 19.30 hodin v Dobré čajovně v Táboře.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Adresy, telefony, e-maily členů školské rady:

 

Jméno

adresa

e-mail

telefon

Petr Plášil

Děkanská 305, 390 01 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

731 402 853

381 253 824

Miroslava Nejezchlebová

Budějovická 825, 390 02 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

381 252 567

602 661 668

Blanka Ježková

 

Za Rybníkem 790, Planá n. L. 391 11

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

723 022 445

Tereza Horváthová

Ovocná 64, 390 01 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

775 121 918

Karel Dušek

Vilová 130, Tábor-Čelkovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

607 288 232

381 251 864

Josef Faktor

Jiráskova 1793/4,

390 02 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

728 655 529

Hana Koukalová

Černý les 40, 391 31 Dražice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

603 224 665

Eva Loskotová

Tomkova 1240/2, 390 01 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

603 157 587

381 257 069

Dana Milerová

Pionýrů 169, 390 02 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

604 519 645

Michael Sovadina

Žižkovo nám. 11, 390 01 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

775 565 698

Kateřina Rinkeová

Střelnická 225,390 01 Tábor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

605 870 195