3. třída 2015/16

Děti pomáhají dětem


15. dubna 2016
Letošní den pro druhé ve třetí třídě navázal na projektový den Misie – děti pomáhají dětem. V průběhu celoškolního projektového nás ředitelka Papežských misijních děl Českobudějovické diecéze Hana Koukalová a salesiánská dobrovolnice Olga Švecová poutavě seznámily se životem dětí v Guyaně, Jihoafrické republice a na Filipínách. Příběhy opravdových dětí a lidí, kteří se snaží pomoci, nás všechny velice oslovily. Rozhodnutí o zaměření našeho dne pro druhé pak bylo jednoduché – vyrobíme drobné dárky, které se budou prodávat na misijních poutích v ČR.
Pustili jsme se s chutí do díla. Na šicím stroji i ručně jsme ušili hejno ptáčků. Obal jsme doplnili „reklamním" nápisem, abychom prodej pro bohulibé účely podpořili. Koho šití nezaujalo, mohl zvolit alternativu – kreslení pohlednic. Podařilo se nám jich vytvořit nečekané množství, chvílemi to ve třídě vypadalo jako v nějaké výrobní dílně. Komu zbyla chvilička, vystřihával barevné rybičky a lepil na ně biblické citáty – na poutě pro radost.
Nakonec se „den pro druhé" protáhl na dny tři. Nikdo nelitoval. Snad náš malý příspěvek pomůže velké věci!

Za třeťáky Dana Milerová

8. třída 2015/16

Úklid lesa

22. června 2016
Fotografie

I žáci 8. třídy Církevní základní školy se spolu s dalšími dětmi z 6. a 7. třídy zapojili do pomoci Správě lesů města Tábora, s.r.o. Strávili jsme příjemné dopoledne uklízením odpadků kolem řeky Lužnice a také stahováním větví v lesním výseku. Děti se snažily, osmáci jako nejstarší pomáhali s fyzicky náročnějšími úkoly. Většina osmáků si vybrala stahování větví po těžbě. Některé děti oceňovaly, že si vůbec poprvé vyzkoušely, co obnáší práce v lese. Druhá část osmé třídy pomáhala mladším žákům s nošením těžkých pytlů s odpadky.
Cílem letošního Dne pro druhé bylo vykonat prospěšnou práci a také uvědomit si, kolik času a energie stojí zachovat přírodní ráz parku přiléhajícího k městu a jaký vliv má na toto prostředí člověk. Po zkušenosti se sbíráním odpadků po druhých lidech si každý rozmyslí, zda sám něco zahodí mimo koš. Čtyři hodiny tahání větví pak poskytly cennou zkušenost s náročností fyzické práce. V příštím roce by se na zahájenou spolupráci se Správou lesů dalo navázat.

Mgr. Hana Peroutková

1. třída 2015/16

 FOKUS

FOTOGRAFIE
22. červen 2016

Žáci první třídy navázali na loňskou pátou třídu a spolupracovali s Fokusem Tábor. Již 5 let od roku 2012, kdy jsme s tehdejšími žáky 5. třídy založili záhony, se o ně s žáky školy každoročně staráme. Letos se této práce ujali prvňáci.

V průběhu zimy jsme vyseli různá semínka a vypěstovali z nich pěkné sazenice. Ty jsme chtěli vysadit na záhonky. Moc jsme se na den, kdy půjdeme pracovat do Fokusu, těšili. Počasí nám nepřálo a my jsme byli stále netrpělivější. Využili jsme proto slunečné středy 22. června a vydali se pracovat na zahradu Fokusu. S sebou jsme si vzali sazenice rajčat, čekanky a nářadí.

Ve Fokusu se nás ujala paní Šáchová, která nás zavedla k zanedbaným záhonům, které ve vysoké trávě nebyly téměř vidět. Zapůjčila nám také nějaké nářadí, aby se nám lépe pracovalo, a my jsme se pustili do práce. Nejprve jsme vytrhali vysokou trávu kolem záhonů. Potom jsme záhony vypleli a upravili keříky jahod, buxusů, a vrbové pomlázky zasazené klienty Fokusu na jaře po Velikonocích. Také jsme ostříhali keře zasahující do zahrady ze sousedního pozemku, vyvázali vzrostlé bylinky a ostružinové šlahouny. Poté znaveni náročnou prací jsme se posilnili přinesenými svačinkami a vychutnali si nanuky, kterými nás obdarovala paní Šáchová. Osvěženi jsme opět přistoupili k už vypletým záhonům a vysadili přinesená rajčata a čekanku. Potom už nám zbývalo jenom záhony pořádně zalít, uklidit nářadí a velké množství vytrhané trávy a plevelu. Dílo se nám podařilo. Spokojeni jsme zhodnotili naši činnost na zahradě a vyrazili zpět do školy s pocitem dobře odvedené práce.

Zdenka Marešová

2. třída 2015/16

Denní stacionář pro seniory v Čekanicích


img 2424    Fotografie
23. června 2016


Opět po roce zavítala druhá třída na již známé místo – do Denního stacionáře pro seniory v Čekanicích, aby zde udělala radost starým lidem a jejich ošetřovatelkám.
Děti byly uvítány sladkým domácím občerstvením. Po svačině zarecitovaly básničky a zazpívaly písně za doprovodu hudebního nástroje. Následovala oblíbená procházka, kdy jednotliví žáčci doprovázeli jednotlivé klienty kolem areálu. Přálo nám krásné, slunečné počasí. Dvojice si popovídaly, vzájemně prožily svou blízkost, zájem. Pouze někteří druháci potřebovali překonat počáteční ostych. Po chvilce již mladí návštěvníci dokázali velmi hezky hovořit o svých zájmech, rodinách, plánech, zejména pak těch prázdninových. V další části všichni zúčastnění společně poseděli na lavičce, vyfotili se na památku tohoto setkání. V poslední třetině návštěvy přišla na řadu tvůrčí dílna. Některé děti babičkám a dědečkům nakreslily obrázky, jiné před jejich očima skládaly origami. Dvě dívky si zahrály s klienty ve čtveřici Člověče, nezlob se.
Čas utekl jako voda a v příslibu budoucího setkání se obě skupiny rozloučily. Celé dopoledne doprovázelo tolik úsměvů na obou stranách! Velikou radost a citlivé postřehy vyjádřili také žáci po návratu do školy ve svých individuálních hodnoceních.

Klientům a jejich milým pečovatelkám přejeme mnoho zdraví a potěšení.
Těšíme se na brzkou shledanou!

Monika Makočová

6. třída 2015/16

Úklid lesa
středa 22. 6. 2016

Foto

V letošním roce se žáci 6. třídy Církevní základní školy zapojili do pomoci Správě lesů města Tábora, s.r.o.
V lesoparku Pintovka na nás čekali zaměstnanci městských lesů, kteří nám rozdělili úkoly a naší třídě dali igelitové pytle na odpadky a gumové rukavice.
Z Pintovky jsme sešli dolů k řece Lužnici a pokračovali po levém břehu směrem k Harrachovce. Uklízeli jsme nejen v bezprostřední blízkosti cesty, ale i v přilehlém okolí. Zdatnější žáci nesli naplněné pytle s posbíranými odpadky s sebou. Zpáteční cesta z Harrachovky vedla po pravém břehu. Došli jsme k bechyňského mostu, kde si od nás pytle s odpadky zaměstnanci lesů převzali. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vyhledávanou lokalitu, kterou hojně využívají turisté, cyklisté i rodiny s dětmi, vodáci, rekreační běžci, na některých místech bylo opravdu co sbírat. Pro některé žáky to bylo fyzicky náročnější, přesto jich většina byla velmi aktivní a myslím, že 4 plné pytle odpadků není málo.
I oni sami tuto lokalitu hojně navštěvují a snad si uvědomí, že zachovávat ji čistou by mělo být prioritou nás všech.

Mgr. Libuše Brázdová

7. třída 2015/16

Foto
Dne 22. 6. 2016
realizovali žáci 7. třídy společně se šesťáky a osmáky svůj Den pro druhé.
Tentokrát jsme chtěli pomoci s očistou lesa, oslovili jsme tedy Správu lesů města Tábora. Vhodná činnost se pro nás našla v lesích kolem Pintovky. Žáci si mohli vybrat, zda chtějí sbírat odpadky, či nosit větve a klestí na hromady. Rychle se vytvořily dvě skupiny žáků, které se pustily do zadané práce. Za dopoledne se nám podařilo vyčistit jednu mýtinu a odstranit poměrně velké množství odpadků.
Věříme, že si žáci při této činnosti více uvědomili potřebu starat se o lesy a životní prostředí.

Mgr. Vladislava Skůpová

4. třída 2015/16

Termín: 13. 4. 2016

Letošní den pro druhé jsme měli vybraný zcela jasně - oslovila nás totiž koordinátorka Papežských misijních děl Hana Koukalová, zda bychom nevyrobili něco k prodeji na jarmarcích, z nichž výtěžky jdou na podporu lidem z různých koutů světa, aby mohli například studovat. Díky ní se uskutečnil u nás ve škole projektový den, během kterého jsme se mohli seznámit s konkrétními lidmi a jejich příběhy v dalekých Filipínách, Jihoafrické republice a Guyaně. Přineslo nám to i nový náhled na chození do školy – dar, který nemůže mít každý. Dali jsme si s výrobky opravdu záležet. Vyráběli jsme krabičky s překvapením – krabičky od sirek se proměňovaly v postýlky pro pidi lišky, kočky, pejsky, medvídky mývaly a mnoho dalších zvířátek. Pak jsme se pustili do bambulí k zavěšení za zip a velkou práci jsme si dali i s balením. Každý dáreček ukrýval básničku či vzkaz pro toho, kdo balíček zakoupil. Prý se všechny naše balíčky prodaly mezi prvními. To nás moc těší. Hodně štěstí, kamarádi z druhého konce světa!

Mgr. Naděžda Tuháčková

5. třída 2015/16

Dětský den pro 1., 2., 3. a 4. třídu

Fotografie

26. 5. 2016

Společný rozhovor (motivující rozhovor)
Rozhovor o společné „oslavě" MDD ve škole formou zábavného dopoledne plného her a soutěží.

Příprava dne
Žáci buď ve dvojicích, nebo jednotlivě plánovali a připravovali jednotlivá stanoviště:
• Čich – poznávání různých vůní (koření, bylinky...)
• Mysli hlavou a ne patou – odpovědi na otázky dle věku dětí
• Stavby – montáž kostek podle návodu
• Hlavolamy – činnosti s různými typy hlavolamů
• Střelba na terč
• Jsme šikovní a hbití – slalom s florbalovou hokejkou
• Šikovné ručičky – papírové skládanky, provlékání tkaniček
• Obrázky v knize – hledání daných obrázků v knize podle věku dětí
• Hmat – určování různých předmětů hmatem
• Malování na obličej
• Cukrová vata – sladká odměna

Dále také vyráběli některé odměny za splněné úkoly (záložky do knih, šití látkových sáčků, packy na provlékání).

Průběh dne
Celé dopoledne žáci organizovali činnost mladších spolužáků na jednotlivých stanovištích, kontrolovali plnění úkolů, povzbuzovali a odměňovali je.

Zhodnocení

• Žáci si uvědomili náročnost přípravy zábavné akce pro druhé
• Rozvíjeli schopnost vzájemně se domluvit a pomoci si
• Více se mezi sebou poznali a upevňovali dobré třídní vztahy
• Rozvíjeli verbální i neverbální komunikaci
• Upevňovali a rozvíjeli vzájemné naslouchání
• Během činností rozvíjeli svou praktickou zručnost, tvořivost a kreativitu
• Svou činností přispěli k radosti a spokojenosti mladších spolužáků

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Smetková

1. třída 2014/15

Denní stacionář pro seniory, pracoviště Čekanice Tábor

25. června 2015

Celý článek

2. třída 2014/15

Domácí hospic Jordán


18.6.2015

Celý článek