1. třída 2013/14

Výtvarná dílna pro Domácí hospic Jordán

Celý článek

5. třída 2013/14

Denní stacionář pro seniory,

pracoviště Čekanice Tábor

Celý článek

2. třída 2013/14

Celý článek

3. třída 2013/14

Zapojení se do pracovních činností v komunitním domě Villa Vallila

Celý článek

8. třída 2012/2013

(Udržitelnost OTEVŘENO)

Mladí učitelé

FOTOGRAFIE
Žáci 8. ročníku si vyzkoušeli, co obnáší práce učitele. Připravili si pro spolužáky z dalších osmi tříd CZŠ Orbis – Pictus vyučovací hodinu na téma Zámořské objevy.

Celý článek

7. třída 2012/2013

(Udržitelnost OTEVŘENO)

ZOO Větrovy

FOTOGRAFIE
Dne 26. června 2013 se žáci 7. třídy podíleli na dobrovolnické činnosti v zoologické zahradě Větrovy v rámci projektu Den pro druhé. Společně s paní učitelkou třídní Lucií Šormovou se již ráno vypravili do nedaleké ZOO, aby pomohli místním pracovníkům v rutinní, ale zároveň nezbytné práci kolem zvířat.

Celý článek

6. třída 2012/2013

(Udržitelnost OTEVŘENO)

Úklid Tábora

26. června 2013 se žáci naší třídy vydali v rámci dne dobrovolnických prací uklidit některé lokality města Tábora, kde přírodu a veřejný prostor hyzdily zahozené odpadky patřící do popelnic.

Celý článek

5. třída 2012/2013

(Udržitelnost OTEVŘENO)

Den dětí + hmatové obrázky pro SPC

FOTOGRAFIE

3.6.2013

Letošní „Den pro druhé“ žáci páté třídy rozdělili hned do dvou činností – připravili akční Den dětí pro spolužáky z nižších ročníků a vyrobili hmatové obrázky pro potřeby Speciálně pedagogického centra pro nevidomé a slabozraké v Českých Budějovicích.

Celý článek

4. třída 2012/2013

(Udržitelnost OTEVŘENO)

Denní stacionář pro seniory, pracoviště Čekanice Tábor

25. června 2013

Fotografie

               Letos podruhé strávili čtvrťáci svůj Den pro druhé v Denním stacionáři v Čekanicích mezi seniory. Těšili se na známé lidi i místa, na celý den se s chutí připravili.

Celý článek

3. třída 2012/2013

(Udržitelnost OTEVŘENO)

Fokus

17. květen 2013

     Žáci třetí třídy se rozhodli navázat na loňskou pátou třídu a spolupracovat s Fokusem Tábor.
     Loni žáci páté třídy založili a osázeli záhony na zahradě Fokusu. My jsme se rozhodli o záhonky postarat na jaře

Celý článek