Rozvrh hodin - 5. třída 2019/2020

HODINY
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
7
13.40 - 14.25
Pondělí Český jazyk Matematika Vlastivěda Český jazyk Oběd Hudební výchova
Úterý Matematika Anglický jazyk Český jazyk Přírodověda Oběd Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Oběd Český jazyk  ICT
Čtvrtek Matematika Český jazyk Vlastivěda Tělesná výchova Tělesná výchova Oběd
Pátek Matematika Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Oběd

Nepovinné předměty:
Náboženství -        pondělí 13.40 – 14.25