1. třída 2014/15

Denní stacionář pro seniory, pracoviště Čekanice Tábor

25. června 2015

FOTOGRAFIE
1Ve čtvrtek se žáci první třídy vydali za starými lidmi do Denního stacionáře pro seniory v Čekanicích.
Po příchodu se občerstvili svačinou. Sestřičky s klienty pro ně v předchozích dnech upekly dva druhy sladkých rolád a linecké pečivo, přichystali domácí bezovou šťávu. Pak děti zazpívaly několik písní a zarecitovaly pásmo Dvanáct měsíčků od Radka Malého. Následně všechny přítomné obdarovaly vlastnoručně vyrobenými papírovými dárky, loďkami a psíky. Následovala procházka za přispění krásného slunného počasí.
Žáčci s klienty a sestřičkami se po dvojicích či trojicích procházeli okolo stacionáře. Družné rozhovory probíhaly i dále, když se všichni společně usadili na terase. Bylo radostné, i přes počáteční trému některých dětí, pozorovat v hovorech zájem, radost ze společného setkání. Někteří prvňáčci dokonce zvládli provést i více starých lidí.
Následovala výtvarná dílna, při které děti staříky a stařenky učily skládat papírové loďky a psíky, zároveň tak upevňovaly dovednost nedávno získanou v pracovních činnostech.
Dívky a chlapci se tohoto dne zhostili se ctí, chutí. Cestou zpět do školy jej hodnotili velmi kladně. Projevili zájem se do tohoto stacionáře vrátit. Paní učitelku také potěšilo, že klienti děti chválili za vlídnost a zdvořilé chování.

Monika Makočová