2. třída 2014/15

Domácí hospic Jordán


18.6.2015

FOTOGRAFIE
2Po zkušenostech z loňského roku jsme se letos rozhodli, že opět Den pro druhé věnujeme pomoci Domácímu hospici Jordán. Protože jsme v uplynulém roce potěšili pracovnice hospice drobnými příspěvky do jejich dobročinného obchůdku měli jsme informace, že se vše brzy prodalo, rozhodli jsme se akci zopakovat. Před samotnou návštěvou jsme během výtvarné dílny vytvořili několik zajímavých broží, tašky z vyřazených triček, korálkové ozdoby a veselá letní trička s razítky.
Během samotné návštěvy nově obývaných prostor jsme se seznámili se samotnou prací hospice. Velkoplošné fotografie nám trochu přiblížily náročnou, ale velmi potřebnou práci hospicových lékařů, sester, sociálních pracovnic i dobrovolníků. Zapojili jsme se v ten den do pracovních činností – umyli jsme antidekubitní matrace a podložky vrácené od klientů, invalidní vozíčky a chodítka, přeskládali jsme krabice s drobným zdravotnickým materiálem z jednoho skladu do druhého a pomohli jsme s úklidem venkovních prostor. Kluci se s vervou pustili do sbírání a za chvíli zbavili trávník a okrasné záhonky kolem budovy hospice velkého množství odpadků. Dívky ještě zametly chodník u vstupních dveří a před rozloučením jsme ještě zazpívali Evě Špallové, Zdence Vaňkové a Věře Šimkové písničky naučené na kurzu prosociálního chování jako poděkování za jejich obětavou práci pro druhé.

Mgr. Dana Milerová