Týden dobrovolnických prací pro Centrum ekologické výchovy 2012

(Udržitelnost OTEVŘENO)
11. – 15. června 2012

Pro pomoc ekologickému centru výchovy se v rámci přípravných seminářů dobrovolnických prací rozhodli 4 žáci naší třídy. Jeden z nich však onemocněl, tak zůstala nakonec trojka deváťáků připravená k likvidaci odpadků a výrobě sovích budek.

V pondělí jsme se sešli ve škole, vyfasovali velké odpadkové pytle, na ruce navlékli rukavice a vyrazili do terénu. Pro tento den jsme měli naplánovanou cestu od Černých mostů podél železniční trati k Lužnici a po jejím pravém břehu až po most u Granátové skály. Odpadků podél trati bylo však tolik, že jsme připravené pytle museli do kontejnerů vysypávat, abychom měli do čeho sbírat další odpadky, které se v této lokalitě nacházely. Krom PET lahví, papírů od sušenek, krabiček od cigaret a dalšího „běžného odpadu“ se okolo trati nacházeli i hadry, vatované kabáty a pneumatika. Ke Granátové skále jsme již nedošli, protože sběr odpadků v této lokalitě nám zabral celý čas vyčleněný pro naši pondělní práci.

V úterý jsme měli naplánovaný sběr na Babí hoře. Vyrazili jsme od železničního mostu podél Lužnice směrem k psímu útulku, kde jsme nasbírali 3 pytle odpadků a pokračovali pak dále okolo čistící stanice Na mělkých k Babí hoře. Věděli jsme, že toto místo bude na odpadky bohaté, ale skutečnost předčila veškeré představy. Krom pozůstatků z různých zábav a slavení čehokoliv jako jsou skleněné i umělohmotné láhve, krabičky od cigaret, igelity a papíry všeho druhu, se tu válelo neskutečné množství bužírek od tlustých elektrických vodičů pokládaných do země i těch vedených vzduchem. Z jejich roztroušení po celém prostoru bývalého lomu na Babí hoře jsme usuzovali, že se jedná pravděpodobně spíše o dílo zlodějů cenných kovů než o černou stavební skládku. Při sběru na Babí hoře jsme naplnili 7 velkých pytlů odpadků a ze zbytku jsme vytvořili hromadu vedle, protože více pytlů jsme už neměli. Další zádrhel nastal v okamžiku, kdy jsme měli pytle odnášet, protože jsme zjistili, že více jak jeden pytel prostě na delší trasu jeden člověk neunese. Vzali jsme tedy, co jsme mohli a zbytek nechali na další den.

Ve středu jsme se pustili do výroby sovích budek. Prkna nám poskytlo centrum ekologické výchovy v Táboře, plány budek jsme vyhledali předešlý týden na internetu, tak jsme měli vše potřebné a mohli se pustit do práce. Téměř celé středeční dopoledne padlo na hoblování prken, takže ve zbývajícím čase jsme se vrátili na Babí horu pro zbytek odpadků z úterního sběru.

Ve čtvrtek i v pátek jsme se věnovali výrobě sovích budek. Připravený materiál a časový harmonogram dobrovolnických prací nám umožnil výrobu 3 sovích budek (2 pro kalouse ušatého a jednu pro puštíka obecného).

Týden dobrovolnických prací utekl jako voda a my s hřejivým pocitem užitečně vykonané práce mohli říci, že to byl dobře využitý čas.

Karel Dušek