1. třída 2012/2013

  BOROTÍN - 1. třídab

(Udržitelnost OTEVŘENO)


FOTOGRAFIE
Tento pobyt, který trval od 27. 5. do 31. 5. 2013, byl zaměřen na ještě větší sblížení skupiny dětí ve třídě mezi sebou, mezi dětmi a třídní učitelkou.
Dále pak na poznávání krajiny v okolí Borotína, přizpůsobení se daným podmínkám, prohlubování vnímavosti vůči druhým a přírodě.

Co se týká vedení k prosociálnímu chování, ráda bych jmenovala některé z aktivit. Postupně se všichni podíleli na tomto:

* příprava svačin pro druhé

* úklid společných prostor

* péče o teplo – děti připravovaly kamna na zatopení, dřevo, staraly se, aby nevyhaslo,…

* umývání a utírání nádobí .

Během společného pobytu chystaly děti v jednotlivých skupinách úkoly a hry (aktivity) pro druhé při příležitosti výletů do okolí. Děti spontánně vyjadřovaly svým kamarádům ocenění za připravené úkoly a také za jejich plnění. V obtížnějších situacích, například při noční pokladové hře, děti nacházely oporu ve svých kamarádech, pro které se tyto situace tak obtížné nezdály.

Celkový dojem z tohoto kurzu zůstává velice dobrý, soudě podle odezvy dětí, rodičů i třídní učitelky.Mgr. Naděžda Tuháčková