2. třída 2012/13

(Udržitelnost OTEVŘENO)


hpim1731

FOTOGRAFIE
Místo pobytu:
                      Penzion „Mlýn Na Prádle“, Bechyně

Termín pobytu:                    17. 6. 2013 – 21. 6. 2013

Téma pobytu:                       Poznáváme blízké okolí Tábora

Letní zážitkový program – upevnění a rozvoj přátelských vztahů ve třídě, komunikační dovednosti, kamarádství, spolupráce, schopnost domluvit se, tvořivost, vzájemné poznání, vnímání přírody, chování v přírodě, ochrana přírody

Plnění „mlejníků“ – „mlejník“ odvahy, mlčení, dobré nálady, zdatnosti, znalosti stromů a rostlin, tvořivosti, úklidu…

Zhodnocení – přínos pobytu:
- Děti se mezi sebou více poznaly a upevňovaly dobré třídní vztahy, vznikala nová přátelství
- Společně řešily a plnily různé úkoly, spolupracovaly ve skupině, hledaly nové způsoby řešení
- Rozvíjely verbální i neverbální komunikaci; upevňovaly a rozvíjely vzájemné naslouchání
- Během činností rozvíjely svou představivost, tvořivost a fyzickou zdatnost
- Děti prohlubovaly svůj pozitivní vztah k přírodě a k životnímu prostředí
- Poznaly jiné prostředí a získaly nové informace

  Aktivita Dokončení příběhu „O starém mlýně“: Řešením tajenek získat dokončení příběhu - rozvoj schopnosti domluvit se, společné řešení problémů, vzájemně se respektovat, spolupráce, logické myšlení, rozvoj komunikace.

Aktivita Historie penzionu: Rozvoj naslouchání a komunikace, získání nových informací

Aktivita Tvoření „Mlejníků“: Tvořivost a představivost v každodenním životě, praktická zručnost, spolupráce ve skupině.

Aktivita Spojené ruce: Spolupráce ve dvojicích a ve skupině, společné plnění úkolu (naplnění misky vodou po lžičkách), rozvoj schopnosti domluvit se

Aktivita Společné putování do Bechyně: Komunikace ve skupině; rozvíjení naslouchání; upevnění vztahů ve třídě; spolupráce a zvládání náročných situací během pochodu; zdolávání překážek v terénu; posílení fyzické zdatnosti; získání nových informací a poznatků

Aktivita Plnění mlejníka znalosti stromů a rostlin: Tvořivost a logické myšlení v každodenním životě; schopnost předvídat možné problémy; schopnost spolupráce a schopnost domluvit se.