2. třída 2013/14

Fotografie

Místo: Ktiš
Datum: 26. 5. – 30 .5. 2014
Téma, které nás provázelo po celou dobu stejně jako májový déšť: Pravěk

Cílem tohoto kurzu bylo býti pospolu v krásné krajině Blanského lesa, naladit se na sebe i na krajinu a přijmout obojí takové, jaké to je. Dále pak čelit výzvám, které život přináší, jako je déšť, toulaví psi, les plný mravenců, společné žití v tlupě bez mámy a táty. Troufám si říct za celou tlupu, že jsme obstáli.

Pro zájemce nastíním aktivity, jimiž jsme se zabývali, a které nás posilovaly na těle i duchu:
- Průzkumné výpravy do okolní krajiny spojené s přípravou zajímavých úkolů pro své druhy
- Péče o teplo – rozdělávání a udržování ohně
- Péče o čistotu a pořádek – mytí nádobí apod.
- Vzájemná podpora při různých rukodělných činnostech, při lovu mamuta apod.

Závěrem lze říci, že členové tlupy oplývají velkou schopností domluvit se, ochotou a dobrou vůlí. Samozřejmě trénujeme i bojeschopnost, jak nám káže příroda. Záleží, kdy nás zrovna potkáte.

Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Tuháčková