3. třída 2013/14

Mlýn na prádle

FOTOGRAFIE

Místo pobytu: Penzion „Mlýn Na Prádle", Bechyně

Termín pobytu: 16. 6. 2014 – 20. 6. 2014

Téma pobytu: Další poznávání blízkého okolí Tábora

Cíl: prostřednictvím zážitkového programu se lépe poznat a sblížit, upevnit a rozvíjet přátelské vztahy ve třídě, rozvíjet komunikační dovednosti, kamarádství, spolupráci, schopnost domluvit se, rozvíjet tvořivost, prohloubit a rozšířit poznání a vnímání přírody, připomenout si pravidla chování v přírodě a ochrany přírody

Plnění „prádelníků" – „prádelník" spolupráce, odvahy, mlčení, tvořivosti, úklidu


Zhodnocení – přínos pobytu:

* Děti se mezi sebou více poznaly a sblížily, upevňovaly dobré třídní vztahy, vznikala nová přátelství

* Společně řešily a plnily různé úkoly, spolupracovaly ve skupině, hledaly nové způsoby řešení

* Rozvíjely verbální i neverbální komunikaci; upevňovaly a rozvíjely vzájemné naslouchání

* Během činností rozvíjely svou představivost, tvořivost a fyzickou zdatnost

* Děti prohlubovaly svůj pozitivní vztah k přírodě a k životnímu prostředí

* Poznaly jiné prostředí a získaly nové informace (návštěva farmy, keramické dílny)

Aktivita Skupina skupinám: Děti se rozdělily do čtyř skupin a každá skupina připravila pro ostatní večerní program pro daný den (dramatizace, hra „Trh", hra „Čokoláda", „Tombola"...). Rozvoj komunikace, schopnosti domluvit se, společné řešení problémů, vzájemně se respektovat, spolupráce.

Aktivita Na farmě: Rozvoj naslouchání a komunikace, získání nových informací.

Aktivita Tvoření „Lesních skřítků a domečků pro skřítky": Tvořivost a představivost v každodenním životě, praktická zručnost, spolupráce ve skupině.

Aktivita Společné putování do Bechyně: Komunikace ve skupině; rozvíjení naslouchání; upevnění vztahů ve třídě; spolupráce a zvládání náročných situací během pochodu; zdolávání překážek v terénu; posílení fyzické zdatnosti; získání nových informací a poznatků (keramická dílna, lázně, Zářečí,...).

Aktivita Plnění prádelníka spolupráce – táhneme za jeden provaz: Každý žák byl „zavázán" ke společnému provazu a společně plnili zadaný úkol – donést skřítky z nočního lesa. Rozvoj vzájemné komunikace, schopnosti domluvit se na společném postupu, rozvoj schopnosti předvídat možné problémy, rozvoj logického myšlení v každodenním životě.