5. třída 2013/14

Penzion Mlýn Na Prádle

u Bechyně

9. – 13. června 2014

FOTOGRAFIE
Svůj kurz prosociálního chování prožila pátá třída v kouzelném, romantickém prostředí penzionu Mlýn Na Prádle nedaleko Bechyně u říčky Smutná. Stylově opravený mlýn, pocházející z 18. století, a další hospodářské budovy, sloužící dnes k ubytování hostů, třídu okouzlily a poskytly krásné prostředí pro hry a celý pobyt. Tropické počasí celého týdne ovlivnilo skladbu většiny týdenních aktivit, k velké radosti dětí se na program dostaly zejména nejrůznější hrátky s vodou.
V pondělí se po naložení a odeslání zavazadel na místo pobytu třída ochladila zmrzlinou. Zbylý čas do odjezdu vlaku strávili žáci luštěním šifer v táborské botanické zahradě. Bylo třeba vypátrat několik informací týkajících se Křížíkovy dráhy a významného bechyňského železničního mostu. Následovala samotná cesta Bechyňkou. Tropické odpoledne přečkali páťáci v bazénu penzionu Cihelna za Bechyní. Dobrou náladu a bezvadnou spolupráci prokázali zejména při přebíhání plovoucích desek. Později se třída přesunula do penzionu Mlýn Na Prádle, kde se ubytovala a vyslechla společné čtení.
V úterý dopoledne si třída prošla nejbližší obec Radětice a její okolí. Z rozhledny nad obcí byl krásný výhled na všechny světové strany. Borové šišky v lese umožnily skupině zanechat vzkazy pro další turisty. Odpoledne si žáci velmi užili zejména balónkovou bitvu a stříkání zahradní hadicí. Aby vody z říčky Smutná nebylo málo, v rámci další hry se páťáci v jejich vodách přímo brodili. Po večeři si zahráli vybíjenou a pár skupinových her, kde mohli prokázat svůj důvtip a schopnost spolupracovat. Před spaním vyslechli čtení na pokračování.
Středa byla zasvěcena mlýnům a historii mlynářského řemesla. Žáci, rozděleni do čtyř skupin, dostali po snídani za úkol nastudovat o mlynářství několik informací z připraveného pracovního listu. Následovala dopolední procházka po okolí, jejímž cílem měl být nález nejbližšího mlýna. Nepřístupný terén však znemožnil mlýn navštívit. Ovšem jiná cesta přivedla skupinu na půvabné místo písčitého břehu řeky Smutná. Krásu místa ještě umocňovala skála a blízký les. K velké radosti dětí se třída na toto místo po obědě vrátila a prožila zde bezvadné odpoledne. Program zinscenovali žáci sami: koupání v řece a společná stavba přehrady. Stavba hrází jistě patřila k nejsilnějším momentům tohoto týdenního pobytu. Zcela všichni bezvadně spolupracovali, pomáhali si, zkoumali fyzikální zákonitosti, radovali se ze společného díla i schopností druhých. Večer se čtyři skupinky vydaly najít a splnit úkoly tzv. mlynářské stezky, zúročily zde ráno nabyté vědomosti o mlynářském řemesle. Společný den ukončilo čtení z knihy Dárce a vzájemné reflexe.
Čtvrteční program začal společným čtením o blízkých mlýnech a knihy na pokračování. Zbytek dopoledne žáci kreslili uhlem volně zvolenou scenérii, zákoutí. Obrázky se vydařily. Odpoledne předvedli páťáci připravené scénky a jiná překvapení pro radost ostatních. A opět poskytl příjemné útočiště les. Na řadu se dostaly také nožíky, žáci s jejich pomocí lecos zajímavého vyřezali. Po šiškové bitvě následovala kontrola a oprava pískových hrází. Večer zahájila žákovská vybíjená, následovalo společné čtení z knihy Dárce a konec patřil „noční" hře. Při ní hráči nejprve vypátrali potřebné informace z historie města Bechyně, poté vyrobili otisk pětilisté růže jako vstupenku za Petrem Vokem. Spolužáci si na cestě za ztížených podmínek museli pomáhat, spolupracovat, chránit se a důvěřovat si. Vše zvládli se ctí.
V pátek dopoledne proběhlo balení, rozloučení a přesun do Bechyně. Po nákupu suvenýrů následoval společný oběd a opět cesta vlakem, tentokrát domů.
Tento kurz prosociálního chování znamenal pro třídu mnoho. Zejména prokázali, že umí být spolu rádi a umí naplno mnohé prožít. Přeji všem, aby se jim podobně dařilo i v dalších ročnících.

Monika Makočová