1. a 4. třída 2013/14

Ktiš

9. – 13. června 2014      FOTOGRAFIE

Přijeli jsme do malebné krajiny Blanského lesa načerpat síly do závěru školního roku, ale hlavně být spolu, více se poznat, něco společně prožít, respektovat vzájemně své potřeby. Pohostinná fara nám poskytovala bezpečí, zázemí a pohodlí, vlídní a milí členové místního týmu o nás pečovali vpravdě maimg 2309teřsky. My jsme se pak mohli nerušeně věnovat vlastním aktivitám.
Počasí nám nadmíru přálo, teploty dosahovaly tropických hodnot a místní rybník s písčitou pláží lákal k osvěžení. Nenechali jsme se dlouho pobízet a využili jsme jeho nabídku k zábavným, sportovním i objevným vodním činnostem.
V průběhu týdne jsme si navíc vyrobili třídní trička, navrhli a vytvořili vlajku třídy, z bavlnek uzlovali náramky přátelství, tvořili sošky a vzpomínkové předměty z modelovací hmoty, vedli balonkovo – vodní bitvu, učili se a trénovali další vázací uzle. Jednotlivé činnosti jsme zjišťovali pomocí zašifrovaného textu. Ve volných chvílích jsme hojně využívali stolní fotbal, pingpongový stůl, volejbalové hřiště, houpačku a stinnou pergolu k odpočinku a společenským hrám. Hned v úterý jsme dostali další, nečekaný a trvalý úkol – pomáhat zraněnému spolužákovi, aby si mohl většinu aktivit prožít s námi. Kupodivu to pro nás nebylo zátěží a tak celý týden probíhal v příjemné a tvůrčí atmosféře.
Večery jsme trávili kolem ohně s kytarou a písněmi, využívali jsme nádherného prostoru místní kaple ke zhodnocení dne, popovídání, zazpívání a modlitbám. Prožili jsme společně pěkné dny, odpočinuli jsme si, a kdyby to bylo možné, zůstali bychom klidně další týden.

Třídní učitelky Dana Milerová a Zdenka Marešová