7. třída 2013/14

16.- 20. června 2014

FOTOGRAFIE
Letošní týdenní kurz prosociálního chování u naší třídy probíhal na pomezí mezi putovním táborem a přebýváním na jednom stabilním místě a integroval tak v sobě vodácké, cyklistické i pěší putování.
V pondělí jsme přijeli vlakem na místo 1. ubytování na faru v Horní Plané. Zde složili většinu zavazadel, zaparkovali jízdní kola a vydali se vlakem dál do Lenory, odkud měla začít naše vodácká část kurzu. Již v tomto prvním dnu bylo žákům umožněno hojně projevit dovednost spolupráce a vzájemné pomoci. Že kurz nebude procházka růžovým sadem se ukázalo už při cestě samotné – několikanásobné přestupy s koly a batohy z vlaku do vlaku při cestě z Tábora, poměrně náročné balení věcí do barelů následované počátečním seznamování se s ovládáním kánoí a pro mnohé první stavění stanů, vaření a péče o oheň na tábořišti na Soumarském mostě.
První den tak proběhl v poměrně náročném sledu událostí a mnozí se obávali co nás bude očekávat následující den, kdy vodácká trasa má být více než 6x delší.
V úterý ráno jsme v brzkých ranních hodinách vstávali, balili stany a vařili snídani, neboť čas odplutí do míst kde Vltava protéká I. zónou národního parku byl stanoven na 8.00 hodin a kontrolován naším průvodcem. Celá plavba po cca 27 km úseku byla hojně prosycena všemi možnými dovednosti z oblasti prosociálního chování i když povětšinou na základní úrovni (verbální i neverbální komunikace včetně základní komunikace mezi pádlem, lodí a řekou, střídala pomoc při vylévání vody z lodi, chytání odplavaných věcí spolužákům a podobně). Do cíle naší cesty na Lipenskou přehradu jsme dorazili unavení a promáčení s cca 4 hodinovým zpožděním oproti standardní době splouvání a s neskrývanou radostí, že už to máme za sebou. Na břehu Lipna část třídy uvařila večeři a část věnovala zbytek svých společných sil vylévání lodí, přenášení barelů a vybalování věcí.
Ve středu na nás dolehla v plné síle únava, tak jsme mimo vaření společného oběda a sušení mokrých věcí zasvětili takřka celý den odpočinku. Večer jsme pak opustili faru v Horní Plané a odjeli na kolech do Penzionu Klápa umístěného v lesích nad Novou Pecí.
Ve čtvrtek nás čekal cyklistický výlet podél Schwarzenberského kanálu na Plešné jezero a odtud pěší výstup na nejvyšší vrchol Šumavy Plechý s hřebenovou tůrou na Trojmezí. Přestože vytyčeného cíle dosáhla jen polovina výpravy, den se nám vydařil jak po stránce společných zážitků, tak z hlediska počasí, jež nám poskytlo krásné výhledy do okolní krajiny.
Pátek byl ve znamení společného balení, úklidu ubytovny a náročného návratu vlakem do našich domovů.
Kurz probíhal ve velmi realistickém pojetí etické výchovy, kdy navzdory použití jen několika aktivit EV, mohli žáci den co den, nebojím se napsat i hodinu co hodinu, skrze reálné zátěžové situace prožívat své slabosti a omezení a zažít, že je lze překonat společným úsilím.

Zapsal: Karel Dušek (třídní učitel)