6. a 9. třída 2014/15

Křemže 1. – 5. června 2015
6. a 9. třída

p6010046Fotografie
Žáci 6. a 9. třídy CZŠ Orbis – Pictus se společně vypravili na Kurz prosociálního chování do Křemže u Českého Krumlova. Objednali si slunečné počasí, vybavili se dobrou náladou, touhou poznávat nové věci i tolik potřebnou tolerancí.
1. 6. 2015 jsme nasedli do vlaku a vydali se za poznáním krásné přírody, historických památek, svých spolužáků a učitelů i sebe samých.
První den pobytu byla zahájena aktivita Pastýř a jeho ovečka. Každý si vylosoval jednoho ze svých spolužáků a právě jeho pastýřem se na celý týden stal. Bylo hezké pozorovat snahu většiny pastýřů udělat své ovečce radost milým slovem či dopisem, dobrým skutkem nebo nějakým dárkem.
Druhý den byl věnován turistice. Zdolali jsme zříceninu hradu Dívčí Kámen a navštívili starobylý klášter ve Zlaté Koruně. Procházeli jsme malebnou krajinou a povídali si.
Středa patřila Českému Krumlovu. Prohlédli jsme si historické centrum města, prošli se zámeckým areálem i barokní zahradou. Na deváťáky čekala také prohlídka interiéru zámku. Šesťáci vstoupili do nitra Grafitového dolu. Odpoledne jsme se osvěžili v řece Vltavě.
Čtvrteční dopoledne bylo vyhrazeno pro aktivity jednotlivých tříd. Chtěli jsme se navzájem ještě lépe poznat. Své hodnoty a postoje jsme se snažili zachytit do erbů. Vytvářeli jsme také nákres domu, ve kterém bychom společně nějaký čas žili. Zde jsme si mohli uvědomit, zda dokážeme být k sobě tolerantní a ohleduplní.
Počasí nám opravdu přálo, sluníčko nás lákalo k vodě, nenechali jsme se dlouho pobízet a vypravili se k rybníku, kde jsme si dostatečně užili vodních radovánek.

Během celého pobytu jsme hráli míčové, společenské a týmové hry. Provázely nás písničky a hra na kytaru.
Při závěrečném táboráku jsme si řekli mnoho hezkých slov. Vyhodnotili jsme aktivitu Pastýř a jeho ovečka. Poděkovali si navzájem za to hezké, co jsme spolu prožili. Deváťákům jsme popřáli vše dobré na jejich další životní cestě a šesťáci již mohou plánovat, kam se vypravíme příště.

6. třída – Vladislava Skůpová
9. třída – Miroslav Čížek