3. třída 2014/15

Smršťov, Louňovice pod Blaníkem

060Fotografie
Termín pobytu: 11. 5. – 15. 5. 2015-05-18
Téma pobytu: Rytíři sv. Václava
Cíl pobytu: Cílem pobytu bylo poznat nový kraj, seznámit se s tajemnými místy a starými pověstmi, které se ke kraji vztahují, dále pak využití volného prostoru k vyrábění, naladění na sebe a přírodu, uvolnění od všech povinností a celkové zušlechťování těla a duše.
Navštívili jsme Velký i Malý Blaník a okouzleni jejich magií jsme si vyprávěli příběhy dávné, předávné – o svatém Václavu a blanických rytířích, kameníku z Louňovic, kameni pro Národní divadlo a mnoho dalšího.
V táboře pak jsme vyráběli výzbroj – štít, přilbu a meč, abychom jako rytíři obstáli. Učili jsme se šermu a tomu, abychom měli co nejméně šrámů v případném boji. Zahráli jsme si hodně her, užili kamarády, a s těšením, co bude za rok, jsme se vydali na cestu domů. Notně uondaní, neboť noční výpravu jsme si samozřejmě nenechali ujít.
Zapsala Naděžda Tuháčková, třídní učitelka