1. a 2. třída 2014/15

Místo pobytu: KTIŠ u Prachatic

Termín pobytu: 1. – 5. června 2015

FOTOGRAFIE
img 5830Týden společně prožila první a druhá třída v malebném prostředí podhůří Šumavy, v obci Ktiš. Cílem bylo lépe se poznat navzájem, více sblížit a učit se respektovat odlišnosti druhých. V neposlední řadě pak okusit radosti ze společně strávených chvil, užít si volného pohybu v bezpečí zahrady.
Účastníci kurzu se ubytovali na bývalé faře, dnes v Diecézním centru života mládeže. Po materiální, zejména jídelní stránce o ně pečovali tři mladí lidé, zaměstnanci Jana, Eva, Standa. Po duchovní stránce , včetně několika večerních požehnání, se o účastníky staral pan farář Roman.
Celý pobyt si děti ve zdraví, za krásného počasí a hlavně náramně užily. Cestou z Tábora si mohly prohlédnout zříceninu středověkého kláštera Kuklov. Všemi smysly mohly vnímat letní les, hledaly zde zajímavé přírodniny. Sběrem chrastí se podílely na přípravě společného ohně. V malých skupinkách postavily nejrůznější domečky, zahrály si lesní pexeso.
Vysoce ceněnými zážitky byly jakékoli hry s vodou. Cákání a brouzdání v ledovém potoce, přenášení vody na lžících, stavění vodních hrází, úprk před střiky ze Standovy hadice. V neposlední řadě pak teplé počasí umožnilo dětem koupání v rybníce. Na písčitém břehu mnozí žáci s velkým zaujetím trénovali skok do dálky.
Dívkám a chlapcům se také skvěle dařilo při výtvarných činnostech. Odlili a pomalovali sádrové mističky s otisky kapustových listů. Kus smrkového dřeva dokázali přetvořit v meloun vypadající jako živý. Někteří také pomohli místním nazdobit charitativní zvonky.
Všechny zaujala prohlídka místního kostela s unikátním dvoupatrovým kůrem a Kamilina premiérová hra na varhany.
Čtvrteční odpoledne se čtyři věkově smíšené skupiny lopotily s luštěním zašifrovaných citátů. Písmenková hra kladla nároky nejen na množství vynaloženého pohybu, ale zejména prověřila schopnosti hráčů dobře spolupracovat, nevzdávat se, vypořádat se s chybami a slabostmi druhých i vlastních.
Vzpomínky z plně prožitého pobytu mají děti i paní učitelky uložené ve svých srdcích, žáci pak ještě ve svých denících, které si všichni po celý týden psali.

M. Makočová, D. Milerová, K. Kotoučková