4. třída 2014/15

Místo pobytu: Penzion „Mlýn Na Prádle", Bechyně
Termín pobytu: 15. 6. 2015 – 19. 6. 2015

Cíl:
Prostřednictvím zážitkového programu se lépe poznat a sblížit (noví spolužáci), upevnit a rozvíjet přátelské vztahy ve třídě, rozvíjet komunikační dovednosti, kamarádství, spolupráci, schopnost domluvit se, rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity, rozvíjet tvořivost, prohloubit a rozšířit poznání a vnímání přírody, připomenout si pravidla chování v přírodě a ochrany přírody

Zhodnocení – přínos pobytu:
  • Děti se více poznaly a sblížily s novými spolužáky, upevňovaly dobré třídní vztahy, vznikala nová přátelství
  • Společně řešily a plnily různé úkoly, spolupracovaly ve skupinách
  • Rozvíjely verbální i neverbální komunikaci, upevňovaly a rozvíjely vzájemné naslouchání
  • Během činností rozvíjely svou představivost, tvořivost, zručnost a fyzickou zdatnost
  • Poznaly jiné prostředí a získaly nové informace (návštěva keramické dílny, ZŠ v Bechyni)
  • Děti prohlubovaly svůj pozitivní vztah k přírodě a k životnímu prostředí

Aktivita Tvoření pravidel pro tento týden: Děti ve skupinách vymýšlely pravidla pro týdenní pobyt (bezpečnost pobytu, příjemná atmosféra, ochrana prostředí), následoval společný rozhovor o pravidlech a shrnutí těch základních. Rozvoj komunikace, schopnosti domluvit se, vzájemně se respektovat.
Aktivita Skupina skupinám: Děti se rozdělily do čtyř skupin a každá skupina připravila pro ostatní večerní program pro daný den (plnění úkolů na stanovištích, taneční večer s tombolou, hledání pokladu, hra na detektivy). Rozvoj komunikace, schopnosti domluvit se, společné řešení problémů, vzájemně se respektovat, spolupráce.
Aktivita Tvoření vlastního plavidla: Děti si vytvořily z přírodního materiálu plavidlo, které „odneslo" po vodě tu vlastnost, která se jim na sobě nelíbí. Tvořivost a představivost v každodenním životě, praktická zručnost; rozvoj schopnosti vyjádřit svůj pocit.
Aktivita Společné putování do Bechyně: Komunikace ve skupině; rozvíjení naslouchání; upevnění vztahů ve třídě; spolupráce a zvládání náročných situací během pochodu; zdolávání překážek v terénu; posílení fyzické zdatnosti; získání nových informací a poznatků
Aktivita V keramické dílně: Rozvoj naslouchání a komunikace, získání nových informací.