5. třída 2014/15

Místo pobytu: ŽIROVNICE
Termín pobytu: 15.6.-19.6.2015

VÁŽÍM SI SEBE I DRUHÝCH

Kurz byl zaměřený na sebepoznání, poznání druhých a pozitivní hodnocení druhých. V pondělí ráno jsme vyrazili autobusem na faru do Žirovnice, kde jsme se zabydleli se pustili do prvních aktivit. Odpoledne jsme se vydali prozkoumat starou část městečka. Navštívili jsme zámek, kde jsme si domluvili prohlídkové okruhy, objevili dětské hřiště, na němž jsme se pořádně sportovně vyžili a postavili spoustu staveb z písku. Procházku jsme zakončili nákupem potravin na večeři a snídani. Po návratu na faru jsme se pustili do přípravy večeře. Po ní jsme v kruhu zhodnotili uplynulý den a povídali si o našich očekáváních a přáních.
Ráno po snídaní jsme se vydali na prohlídku zámku. Zopakovali jsme si znalosti z historie, prohlédli si vězení a vystoupali na věž, z níž je krásný výhled na okolní krajinu. Po obědě v místní jídelně jsme se věnovali sportovním hrám – vybíjené, přehazované. Velkým úkolem na odpoledne bylo nachystání dřeva na večerní ohně. Věřili jsme, že se počasí umoudří a my další večery strávíme u ohně. Při výhledu z věže jsme si všimli blízkého lesíka, a tak jsme tam vyrazili. Každý měl za úkol přinést jednu otýpku dřeva. Při zpáteční cestě se nám lesík už blízký nezdál. Přesto jsme vytrvali a přinesli spoustu dřeva. Kluci se ihned pustili do vyčištění ohniště a přípravy hranice na večer. Děvčata mezi tím připravila večeři. Po ní jsme se sešli u ohně, povídali si, zhodnotili den.
Ve středu dopoledne nás čekala tvořivá výtvarná dílna. Vytvářeli jsme abstraktní barevné obrazy pomocí pěny na holení a barevných tuší. Nejvíc nás bavilo natírat pěnou nejen tácy, ale hlavně naše ruce a obličeje. Někteří po této aktivitě museli skončit ve sprše. Naše výtvarná dílka jsme nechali schnout na sluníčku a vydali se na na další setkání s historií, tentokrát prvorepublikovou. Navštívili jsme špýchar a v něm obdivovali stroje, kočáry, kočárky a různé předměty denní potřeby našich prababiček a praprababiček. Zajímavá byla také výstava žáků lidové školy umění na téma Rok na vesnici. Obdivovali jsme figury vyrobené z keramicky a nainstalované tak, aby mapovali práci na vesnici během celého roku. Po obědě jsme se vydali na delší procházku po okolí. Museli jsme se orientovat na mapě, ve městě i v přírodě. Do kempu Panistávka jsme dorazili za chvilku. Odměnou nám byl běh kolem rybníka a spousta sladkých lesních jahod. Cesta zpět nám trvala dlouho. Po cestě jsme nasbírali perleťové střepy, dívali se na akrobacii letadla a na faru přišli před setměním. Po večeři jsme šli hned spát.
Předposlední den našeho pobytu jsme se dopoledne vydali do muzea výroby perleťových knoflíků, šicích strojů a pivovarnictví. Plnili jsme další úkoly, za které jsme dostávali knoflíky, které jsme si našívali na stuhu. Vyráběli jsme náramky přátelství a společně četli příběhy. Odpoledne nás čekal poklad a příprava na závěrečný oheň. Cesta k pokladu byla pro každého jiná. Všichni jsme ji zvládli a poklad si spravedlivě rozdělili. U ohně jsme oceňovali skutky spolužáků, předávali si náramky přátelství, vzpomínali, co jsme během pobytu zažili, zpívali, opékali klobásky a sýr a radovali se ze společně prožitých dní. Od ohně nás vyhnal až noční déšť.
Páteční ráno bylo ve znamení balení a úklidu. Po předání pokojů jsme vyrazili na poslední společný oběd. Po něm jsme naložili všechny věci do autobusu a vydali se na cestu do Tábora.
V pondělí jsme si v kruhu ještě o pobytu povídali a zážitky zapsali do sešitu příběhů.
Mgr. Zdeňka Marešová