8. třída 2014/15

Splouvání Vltavy

14. – 18. září 2015

Letošní kurz prosociálního chování byl z důvodu nemoci přesunut z tradičního termínu v červnu na začátek září nového školního roku. Změna termínu programu nevadila, protože jsme měli štěstí na slunečné babí léto. Menší štěstí jsme však měli na zdravotní stav třídního kolektivu, kdy velká část třídy onemocněla a nemohla se tak kurzu zúčastnit.

Odjezd byl naplánován na pondělní ráno, a protože samotné splouvání Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova u Českých Budějovic zabere při použití kánoí jen 4 dny, měli jsme tento den tzv. „k dobru". Proto jsme se v Českých Budějovicích zastavili a využili čas na prohlídku města a hlavně na návštěvu planetária, kde jsme krom výkladu aktuální hvězdné oblohy shlédli i zajímavý film o vesmíru. Odpoledne jsme pokračovali vlakem do Vyššího Brodu, kde jsme se ubytovali v kempu. Začínající déšť prověřil naše schopnosti a ochotu pomoci jedněch druhým při stavbě stanů, což v započatém lijáku opravdu stálo zato. Večer déšť ustal, tak jsme vyrazili na prohlídku Čertovy stěny. Při cestě si žáci připomněli zásady práce s mapou a orientace v terénu. Jejich úsilí bylo nakonec korunováno úspěchem v nalezení cíle cesty. Z vrcholu Čertovy stěny jsme si užívali romantických výhledů na okolí ozářené zapadajícím sluncem, jehož paprsky se prodíraly skrze odcházející dešťové mraky. Podívaná to byla krásná. O poznání náročnější byla cesta zpět po západu slunce a beze světla lesními pěšinami. Nakonec jsme vše zvládli a spokojeně zalezli do stanů natěšení na následující den, spojený s vodáckými zážitky.

V úterý jsme si ráno vyzvedli kánoe a potřebné vybavení, oblékli se do záchranných vest a vyrazili na vodu. Po loňských zkušenostech v horním toku Vltavy nad Lipnem šlo vše nezvykle snadno a vzhledem k vyššímu objemu vypouštěné vody z Lipna i poměrně rychle. A tak jsme se s jednou větší zastávkou vyplněnou vařením oběda z vlastních zásob dostali poměrně snadno do místa našeho dalšího tábořiště v Zátoni. Zde žáci postavili tábor, rozdělali oheň a při opékání buřtů sdíleli zážitky z prvního dne splouvání.

Ve středu jsme propluli Českým Krumlovem a po utáboření následovala ještě večerní prohlídka tohoto krásného města.

Ve čtvrtek jsme hned ráno navštívili grafitový důl, kde jsme se nejen seznámili s technologií těžby, ale možnost i vlastníma rukama pohmatem posoudit měkkost tohoto nerostu v grafitové žíle uprostřed štoly. V poledne následovala ještě denní prohlídka zámeckého parku a historického centra a odpoledne jsme opět nasedli do kanoí a pokračovali do Zlaté Koruny.

V noci jsme zažili druhou velkou průtrž mračen, která prověřila naše stany, a ráno se za dešťových přeháněk rozhodovali, zda nenastoupit na vlak a nevrátit se domů již ze Zlaté Koruny. Nakonec nás optimistická předpověď počasí a touha menší části skupiny nevzdat se, přesvědčila, že nejsme z cukru a je v našich silách do cíle doplout. Tak jsme vyrazili na poměrně dlouhou, ale krásnou závěrečnou část řeky, která již po napojení mnohých potoků a také vlivem nočního deště „docela rychle tekla" a snad také proto, i když jsme vyrazili až v poledne, podařilo se nám stihnout v Boršově plánovaný vlakový spoj a vyrazit pro týdnu nevšedních zážitků opět domů.

Myslím, že kurz splnil vše, co jsme si jako cíl stanovili. Krom nácviku vodáckých zkušeností a poznání dalšího krásného koutu naší vlasti měli žáci možnost zažít přátelství a vzájemnou pomoc při mnohých více i méně zátěžových situacích spojených s vodáckým dobrodružstvím i vařením a spaním ve volné přírodě.

Zapsal: Ing. Mgr. Karel Dušek