PŘÁTELSTVÍ aneb Na Ktiši - přátelé jsme si bližší

(Udržitelnost OTEVŘENO)

datum: 18.6. – 22.6. 2012

místo: Ktiš u Českých Budějovic, fara- diecézní centrum mládeže

žáci: 3. a 4.třídy

pedagogické vedení: Mgr. Dana Milerová, Mgr. Monika Makočová, Kamila Kotoučková

dscn9979

Všechny fotografie

Cílem tohoto kurzu bylo prohloubit přátelské vztahy v jednotlivých třídách i mezi třídami.
Uvědomit si, že k dobré atmosféře ve skupině může přispívat každý z nás, že odlišnosti našich povah a jednání znamenají pestrost a bývají výhodou i při plnění skupinových úkolů, při řešení problémových situací.
Mezi nejdůležitější procvičované schopnosti patřil respekt. Respekt a sdílení jsme vybraly jako zásadní pilíře přátelství. A dbaly na jeho přítomnost při všech činnostech tohoto kurzu. Během celotýdenní hry Na pastýře a ovečku jsme měli možnost obdarovávat či dostávat, konat „drobné radosti", zažít tajemství.

Radost z přírodního živlu- vody zažily děti hned dvakrát. Poprvé, když se brouzdaly ve výpusti rybníka a stavěly si hráze. O den později nás voda přepadla v podobě silného deště a krupobití při výletě na zříceninu kláštera Kuklov. Mohli jsme tak potrénovat odolnost, překonávání překážek přímo v reálné životní situaci. Oheň jme využili k opékání buřtů i sdílení blízkosti či závěrečné reflexi pobytu.
Kooperaci, hledání řešení, dělbu rolí jsme si vyzkoušeli při mnoha aktivitách, např. Bažina, Propletené ruce, vytváření čtverce pomocí lana poslepu, skládání slov na čas.
Při nepříznivém počasí jme si užili dramatizací. Děti pantomimicky vyjadřovaly různé pocity, vytvářely slovo pomocí svých těl. Zahráli jme si např. Přijď ke mně jako... (věc, zvíře, počasí).
Tvůrčí schopnosti a trpělivost prokázala většina při pletení náramků přátelství a výrobě sádrové masky. Poslední zmiňovaná aktivita byla jistě psychicky nejnáročnější. Děti prožilymimo jiné důležité okamžiky empatie, odvahy, vytrvalosti, překonání strachu, nejistoty.
Všichni jsme se podíleli na provozu ubytovny. Přínosné v mnoha směrech spatřuji mytí nádobí, úklid jídelny, zametání schodů.
Věřící děti se mohly zúčastnit modliteb a mše. V zaměstnancích centra jsme získali nové přátele.

Večer uzavírala každá třída společnou četbou (Ferrero, Procházková), vzájemným sdílením a reflexí celého dne.

Žáci se při všech aktivitách snažili velmi dobře pracovat, zasluhují pochvalu. Podle mého názoru se kurz pěkně vydařil, splnil svůj účel a jsme si zase o něco bližší!

Monika Makočová