Rychlé šípy

Kurz prosociálního chování 1. a 2. třída (Udržitelnost OTEVŘENO)

rychl py
Všechny fotografie

Místo pobytu:
                      Parkhotel Mozolov u Nadějkova

Termín pobytu:                    4. 6. 2012 – 8. 6. 2012

Téma pobytu:                       Rychlé šípy                        

Letní zážitkový program - komunikační dovednosti, přátelství, kamarádství, spolupráce, schopnost domluvit se, tvořivost, vzájemné poznání, vnímání přírody, chování v přírodě, ochrana přírody

Plnění bobříků – bobřík plavání; odvahy; mlčení; dobrých činů; zručnosti; síly; míření; znalosti zvířat, rostlin; stolování; úklidu

Zhodnocení – přínos pobytu:

  •   Děti se mezi sebou více poznaly, upevňovaly dobré třídní a mezitřídní vztahy
  •  Společně řešily a plnily různé úkoly, spolupracovaly ve skupině, hledaly nové způsoby řešení
  •  Rozvíjely verbální i neverbální komunikaci
  •  Upevňovaly a rozvíjely vzájemné naslouchání
  •  Během činností rozvíjely svou představivost a tvořivost
  • Děti prohlubovaly svůj pozitivní vztah k přírodě a k životnímu prostředí
  •  Poznaly jiné prostředí a získaly nové informace

Aktivita Vyluštění šifry: Základy komunikace, rozvoj základních prvků mezilidských vztahů, schopnost domluvit se, společné řešení problémů, vzájemně se respektovat, spolupráce, logické myšlení

Aktivita Společné putování na místo určení (Mozolov): Komunikace ve skupině; schopnost domluvit se; rozvíjení naslouchání; upevnění vztahů ve třídách; spolupráce a zvládání náročných situací během pochodu; zdolávání překážek v terénu; posílení fyzické zdatnosti; získání nových informací.

Aktivita Barvení triček: Tvořivost a představivost v každodenním životě; praktická zručnost.

Aktivita Malování obrázků – výzdoba pokojů: Rozvoj představivosti, vlastní tvořivosti, fantazie, zručnost

Aktivita Plnění bobříka znalosti stromů a rostlin: Tvořivost a logické myšlení v každodenním životě; schopnost předvídat možné problémy; schopnost spolupráce a schopnost domluvit se.

Aktivita Na sochy: Základy neverbální komunikace – uvědomit si význam zrakového kontaktu, seznámit se s možnostmi neverbální komunikace; rozvoj komunikace; naslouchání