Křemže 2012

ke

(Udržitelnost OTEVŘENO)

           kem
     V letošním školním roce se Kurz prosociálního chování pro žáky 7. a 8. ročníku CZŠ Orbis-Pictus uskutečnil ve dnech 11. – 15. 6. 2012 v Křemži u Českého Krumlova. Smyslem kurzu bylo upevnit pozitivní vztahy mezi spolužáky, prohloubit vzájemné poznávání se, sdílet společné zážitky. Jednotlivé aktivity byly voleny tak, aby přispívaly k celkovému rozvoji osobnosti. Některé byly zaměřeny na rozvíjení pozitivní komunikace, podporovaly vzájemnou spolupráci a schopnost domluvit se, jiné prohlubovaly fyzickou zdatnost žáků, či jejich logické myšlení. Výlety na zříceninu hradu Dívčí Kámen a do Českého Krumlova měly za cíl seznámit se s kulturními památkami, podporovaly estetické vnímání.

     Žáky zaujaly aktivity, které se věnovaly sebepoznání a vzájemnému poznávání se - Hádej, o koho se jedná, Koláč vlastností. Pro mnohé bylo velmi důležité dozvědět se, jak jejich osobu vnímají ostatní spolužáci. Přemýšleli nad informacemi, které získávali. Více si uvědomovali své silnější stránky i slabší místa. Žáci měli prostor pro vyjádření svého názoru, snažili se vzájemně si naslouchat, hovořili o významu oslovení, nebezpečí pomluv i o dalších tématech.

     Aktivity zaměřené na sebepoznání střídaly aktivity rozvíjející spolupráci, logické myšlení, paměť. Úkolem žáků bylo například utvořit se zavázanýma očima za pomoci lana čtverec. Žáci museli ze svého středu vybrat spolužáka, kterému důvěřují, že je bude vést správným směrem. Všichni přitom projevili trpělivost a ochotu spolupracovat. Při hře Lov mamuta hledali žáci ve skupinách ukryté číselné a písmenné symboly. Nalezené znaky si měli zapamatovat a správně je předat na kontrolním stanovišti.

   Mnozí oceňovali celodenní výlet do Českého Krumlova, kde si mohli užívat krásy tohoto města. Společně jsme navštívili Muzeum útrpného práva a Muzeum voskových figurín. Prohlédli jsme si historické centrum města i zámecký areál s překrásnou zahradou. Sledovali jsme vodáky sjíždějící Vltavu. Po celý den bylo mnoho příležitostí si vzájemně příjemně popovídat. Zdařilé bylo také putování na zříceninu hradu Dívčí Kámen. Cesta vedla kopcovitou krajinou, místy ji lemovaly skalní útvary. Měli jsme možnost připomenout si časy dávno minulé.

     Dostatek času jsme věnovali také sportovním aktivitám, oblíbené byly zejména míčové hry. Chybět samozřejmě nemohl ani táborák.

   Žáci byli spokojeni s místem pobytu, líbila se jim okolní příroda, ubytování i možnost využívat přilehlý sportovní areál. Podle svých možností se aktivně zapojovali do plnění jednotlivých úkolů.

   Je velmi přínosné opustit společně školní lavice a vydat se na týdenní cestu za poznáním sebe samých, sebe navzájem, přírodních krás, historických památek…Mnozí se o sobě dozvěděli něco nového, objevili své skryté možnosti, mohli ukázat svým spolužákům i učitelům, co všechno dokážou zvládnout. Je dobré věnovat si vzájemně čas, pozornost, naslouchat si.

     Věříme, že na společné zážitky z letního kurzu budeme dlouho rádi vzpomínat.