Environmentální výchova prožitkem

Dne 12. 1. 2017 byla podána na Jihočeském krajském úřadě v Českých Budějovicích žádost o dotaci v dotačním programu Rozvoj venkova a krajiny,

podopatření č. 3.B: Cílená podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách. nove logo 400Škola zažádala o příspěvek ve výši 32.000,-Kč na dva výchovně-vzdělávací ekologické výukové pobyty v přírodě v CHKO Třeboňsko. Výsledek bude znám v květnu 2017.Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 32.000,-Kč.
Závěrečná zpráva:
Cílem našeho projektu s názvem Environmentální výchova prožitkem bylo u žáku vybudovat kladný vztah k životnímu prostředí, utvoření pozitivního vztahu k přírodě samotné a poznávání jednotlivých souvislostí a skutečností v živé přírodě, kterou děti zkoumaly pod vedením zkušeného lektora pana Smrže z Centra ekologické a globální výchovy - Cassiopeia z Českých Budějovic. K naplnění cílů projektu došlo tím, že jsme uspořádali dva pětidenní ekologické výukové pobyty pro žáky 5. a 7. třídy, které byly zaměřené na CHKO Třeboňsko.

Pobyt č. 1 – 5. třída
140První pětidenní ekologický výukový pobyt pro žáky páté třídy se uskutečnil v termínu 29. 5. – 2. 6. 2017 na ekofarmě v penzionu Mlýnský Dvůr u Třeboně. Výukový ekologický program zajišťovala firma Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, lektor pan Smrž.  Ve spolupráci s ním a s třídní učitelkou paní Mgr. Naděždou Tuháčkovou děti stavěly hmyzí domečky a vyplňovaly pracovní listy, zaměřené na CHKO Třeboňsko.

Pobyt č. 2 – 7. třída
Druhý pětidenní ekologický výukový pobyt žáků sedmé třídy se uskutečnil v termínu 19. – 23. 6. 2017 v campu Doubí u Třeboně. Výukový ekologický program zajišťovala firma Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, lektor pan Smrž. Žáci sedmé třídy společně s třídní učitelkou paní Mgr. Libuší Brázdovou a s lektorem panem Smržem absolvovali celodenní cyklistický výlet zaměřený na krásy CHKO Třeboňska.
Použití dotace:
Dotace byla použita na dopravu, ubytování a program EVVO pro 15 žáků páté třídy a pro 10 žáků sedmé třídy naší základní školy ORBIS-PICTUS.
Příloha: Soubor fotografií z pobytů EVVO


Divadlo, hudba a tanec

Dne 5.1. 2017 byla podána na Jihočeském krajském úřadě v Českých Budějovicích žádost o dotaci v dotačním programu Podpora práce s dětmi a mládeží, opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání. Škola zažádala o příspěvek ve výši 36.400,-Kč na zakoupení reproboxů a mixážního pultu pro divadelní kroužnove logo 400ek, školní kapelu RANDÁL a kroužek country tanců a stepu. Výsledek bude znám v květnu 2017.
Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace poskytnuté z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží, 1. výzva pro rok 2017,
reg. č. 415-02-2009/17 byla přidělena ve výši 20.000,-Kč na projekt s názvem „Divadlo, hudba a tanec !"

Použití dotace:
Dotace v celkové výši 20.000,-Kč byla použita na nákup zvukové aparatury pro zájmové kroužky naší školy, a to pro školní kapelu RANDÁL, divadelní kroužek a kroužek country tanců a stepu. Byl zakoupen mixážní pult Kaifat ME 1002FX, dva aktivní reproboxy CROMO12:dB Technologies včetně příslušenství: dvou mikrofonních kabelů Bespeco NCB1500 (délka 15m) a dvou kusů stojanů na reproboxy Razzor BOX 3AL.

Příloha: Soubor fotografií zakoupené zvukové aparatury.

Letní tábor 2017

Dne 29.11. 2016 byla podána na Městě Tábor (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) žádost o dotaci z Dotačního programu na podporu jednorázových akcí zaměřených na děti a mládež na rok 2017. Škola zažádala o příspěvek ve výši 15.000,-Kč na Letní tábor s názvem "Indiáni z Orbisky". Výsledek bude znám na přelomu dubna a května 2017.

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 10.000,-Kč.
Závěrečná zpráva:
V termínu 16. – 21. 7. 2017 Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s. r. o. uspořádala letní tábor školní družiny s názvem „Indiáni z Orbisky". Letní tábor se uskutečnil na letní táborové základně Domu dětí a mládeže Telč v budově bývalé školy, v malé vesničce Zvolenovice přibližně 4,5 km od Telče. Letního tábora se účastnilo celkem 16 táborníků ve věku od sedmi do čtrnácti let. Pedagogický dozor zajišťovaly dvě paní učitelky ze školy (Mgr. Marešová Zdeňka, Mgr. Milerová Dana) a vedoucí školní družiny (paní vychovatelka Gabriela Novotná). Letošní program byl zaměřený na celotáborovou hru „Indiáni z Orbisky". Jako doplněk tábora bylo zařazeno podle počasí koupání, turistické poznávací výlety, sportovní turnaje a rukodělné činnosti.
Použití dotace: Dotace byla použita na dopravu účastníků tábora na tábor a zpět.
Příloha: soubor fotografií z LT
dscn0455 dscn0469 dscn0527
dscn0540 dscn0565 dscn0581
dscn0618  VŠECHNY FOTOGRAFIE

Nadační fond Josefa Luxe 2016

Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje Program podpory etické výchovy 2016. Je to soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova nebo je na nich etická výchova prokazatelně systematicky a
strukturovaně vyučována v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.
Naše škola 12.5. 2016 též odeslala písemnou přihlášku do výše uvedeného Programu podpory etické výchovy.

Výsledky budou známé do 15. 11. 2016.

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 20.000,-Kč.

Použití dotace: Nadační příspěvek byl rozdělen jménem Nadačního fondu Josefa Luxe v doporučeném poměru všem vyučujícím pedagogům etické výchovy ve škole.

Renovabis 2017

Dne 27.9. 2016 byl podán projekt ve vyhlášeném programu RENOVABIS na rok 2017 pro vybavení a rozvoj renokatolických škol ČR s názvem "Podpora inkluzivního vzdělávání" o finanční příspěvek ve výši 28.000,-Kč. Příspěvek bude použit na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 15.000,-Kč

Závěrečná zpráva:
Použití dotace: Dotace byla použita na další vzdělávání pedagogických pracovníků, konkrétně v inkluzivním vzdělávání, kdy pedagogové absolvovali dva jednodenní semináře v osmihodinových vyučovacích blocích. Oba semináře se konaly v Církevní ZŠ ORBIS-PICTUS v Táboře. Přednášející byla certifikovaná lektorka paní Mgr. Marika Kropíková.
Příloha: Soubor fotografií ze školení
2 3 12

Etická výchova - další poznání

Věcná zpráva o projektu s názvem „Etická výchova - další poznání"


V rámci rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 (č.j. MŠMT - 24367/2015-1) naše škola byla úspěšná a za projekt s názvem „Etická výchova - další poznání" obdržela od MŠMT finanční prostředky ve výši 44.850,-Kč.

Finanční prostředky byly účelově použity na neinvestiční výdaje projektu:
• Proškolení Etické výchovy (20hodin) všech pedagogických pracovníků školy
• Nákup materiálu a odborné literatury pro etickou výchovu
• Služby spojené s projektem (pronájem školících prostor včetně ubytování a stravování)

Školení se uskutečnilo v termínu 25. - 26. 8. 2016 v ATC Knížecí rybník v Táboře. Semináře byly vedeny dvěma lektorkami z Etického fóra ČR, které se zaměřuje na organizování akreditovaných seminářů v oblasti Etické výchovy.
Lektorky: Mgr. Jaroslava Haisová a Ing. Marie Jakešová.

Všechny semináře v celkové délce 20 hodin prezenčního vzdělávání byly zaměřené na etickou výchovu. Prlogo-msmt-czohloubili jsme si studium v těchto oblastech etické výchovy: Motivace žáků (8 hodin), Prosociální komunikace (4 hodiny), Prosociální vzory (4 hodiny) a Otevřená komunikace a konstruktivní kritika ( 4 hodiny).
Projekt Etická výchova - další poznání

Projekt s názvem: Etická výchova - další poznání
Dne 12. 1. 2016 naše škola zažádala o dotaci na MŠMT v Rozvojovém programu "Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016". V rámci tohoto programu žádáme o neinvestiční finanční prostředky (na realizaci školení etické výchovy, na nákup odborné literatury a učebnic etické výchovy).

logo-msmt-cz

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 44.850,-Kč.

Renovabis 2016

Dne 2.7. 2015 byl podán projekt ve vyhlášeném programu RENOVABIS pro rok 2016 pro vybavení
a rozvoj katolických škol ČR s názvem "Public relations Církevní základní školy Orbis-Pictus"
o finanční příspěvek ve výši 117.600,-Kč.

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 30.000,-Kč.

Použití dotace: na výrobu a tisk propagačního materiálu, předmětů a tiskovin naší školy.

Rozvoj venkova a krajiny

Dne 29.1. 2015 byla na Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích odeslána žádost o dotaci v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny v rámci podopatření č.3.A:
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Škola v rámci tohoto projektu zažádala o úhradu nákladů na čtyři jednodenní exkurze pro žáky 1nove logo 400. a 2. stupně v rámci environmentálního vzdělávání.
Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 20.000,-Kč.

Použití dotace:
Dotace v celkové výši 20.000,- Kč byla použita na dopravu žáků 6. - 9. třídy do Jaderné elektrárny Temelín, na dopravu žáků 8. a 9.třídy do Vodní elektrárny Lipno nad Vltavou, na dopravu a úhradu výukového programu pro žáky 5. třídy do záchranné stanice živočichů s názvem Český nadační fond pro Vydru v Třeboni, na dopravu a úhradu výukových programů pro žáky 1. - 4. třídy do „Záchranné stanice Makov" v Čížové - Nové Vsi u Písku.

Žádost o dotaci

Dne 29.1. 2015 byla na Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích odeslána žádost dotaci v rámci grantového programu Podpora práce s dětmi a mládeží v rámci opatření č. 2: „Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání" s názvem projektu -
Dovybavení zájmových kroužků školní družiny. Škola v rámci tohoto projektu zažádala o nákup na vybavení do těchto zájmových kroužků: divadelní kroužek, keramický a výtvarný kroužek. nove logo 400Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 20.000,-Kč.

Použití dotace:
Dotace v celkové výši 20.000,-Kč byla použita na nákup zvukové aparatury pro divadelní kroužek. Konkrétně byly zakoupeny tyto sady: bezdrátový set s hlavovým mikrofonem a vysílačem v počtu 3ks, bezdrátový mikrofon včetně přijímače a kabelového příslušenství v počtu 2ks.

01 002 003 009

1506 15 let orbisky 04 1506 15 let orbisky 44