MŠMT

V dubnu 2013 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslána žádost k vyhlášenému programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013“. V rámci tohoto programu bychom rádi získali finance pro uskutečnění seminářů pro pedagogický sbor školy na prohloubení etické výchovy vč. literatury na toto téma. Semináře by měly proběhnout pod vedením lektorů Etického fóra ČR v srpnu 2013.                                                 logo-msmt-cz

Zda naše žádost uspěla či nikoliv se dozvíme do konce června 2013.Renovabis 2013

reno
Na začátku měsíce března 2013 byla na ČBK předložena žádost k vyhlášenému programu „Renovabis pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR“ na rok 2013 z oblasti podpory vybavení odborných učeben. V případě úspěchu bychom rádi rozšířili počty mikroskopů pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů.


Renovabis 2012

V květnu 2012 byl vyhlášen program „Renovabis pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR“, který vyhlašuje Renovabis ve spolupráci s Komisí České biskupské konference.

Naše škola podala ve stanoveném termínu žádost o poskytnutí příspěvku k financování projektu „Za bezpečnou školu“. V případě úspěchu jsme chtěli pro zaměstnance školy zorganizovat semináře v rámci DVPP zaměřené na téma sociálně patologických jevů (šikana, agresivita, závislosti atd.) a oblast rozvoje osobnosti a budování mezilidských vztahů (supervize týmu, syndrom vyhoření).

Komise ČBK rozhodla o poskytnutí finančních prostředků na námi předložený projekt. Od srpna 2012 do února 2013 absolvovali zaměstnanci školy semináře s výše uvedenou tématikou. Závěrečnou zprávu s konkrétními semináři a několika fotografiemi najdete v příloze.
renovabis