6. - 8. třída 2015/16

Nová Pec

30. května – 3. června 2016

Fotografie

I letos se žáci CZŠ Orbis Pictus zúčastnili týdenního kurzu prosociálního chování, tentokrát uskutečněného v krásném prostředí Šumavy. Děti z 6. - 8. třídy měly možnost si během pěti dní vyzkoušet různé sportovní aktivity. Někdo se rozhodl pro cyklistiku, jiní pro pěší turistiku, někteří dokonce zkusili splouvání Vltavy na kanoích.

První den – pondělí
Po příjezdu do Nové Pece a svižném ubytování se děti rozdělily do skupin.
Skupina pěší dojela vlakem z Nové Pece do Stožce, odkud se vydala na 10 kilometrů dlouhou trasu směrem na Stožeckou kapli. Cyklisté vyrazili přímo od ubytovny v Nové Peci a obě skupiny se setkaly na společné občerstvení ve Stožci. Pěší skupina pokračovala od kaple dále do Černého Kříže a vlakem zpátky. Počasí všem zatím přálo a cyklistům se za odpoledne podařilo ujet úctyhodných 45 kilometrů.

Druhý den – úterý
Jelikož počasí nepřálo sportovním aktivitám, jeli jsme všichni vlakem do Horní Plané, kde si žáci s radostí zahráli bowling. Někteří šli zpátky do Nové Pece pěšky, někdo jel vlakem. Odpoledne pak následovaly společenské hry. Největší úspěch mělo „Vajíčko". Úkolem jednotlivých tříd bylo s omezeným množstvím materiálu vymyslet a vyrobit v časovém limitu účinný ochranný obal pro vajíčko tak, aby přežilo pád. Netřeba dodávat, že testování obalů probíhalo, za jásotu konstruktérů, do zničení všech vajíček.

Třetí den – středa
Počasí bylo nadále velmi proměnlivé, pěší skupina se i přesto vydala pěšky do Horní Plané, kde si žáci prohlédli město, plánované absolvování stezky Adalberta Stiftera bohužel zhatil další silný déšť.
Cyklisté vyjeli za velmi nestálého počasí směrem na Jelení vrchy, kde navštívili expozici Schwarzenberského kanálu. Na zpáteční cestě zajeli k ohradě s jeleny, kteří se nechali krmit, což byl pro žáky nezapomenutelný zážitek. Cyklisté ujeli 35 kilometrů, pěší zvládli ujít přibližně 14 kilometrů. Po večeři pak žáky čekala soutěž zdatnosti v jízdě na kole a také různé míčové hry.

Čtvrtý den - čtvrtek
V tento den nám konečně alespoň trochu přálo počasí.
Žáci 7. třídy splouvali Vltavu z Pěkné do Nové Pece. Mohli vidět z lodí netypický ráz krajiny, která je právem vyhlášena národním parkem, nemalým zážitkem bylo pro vodáky i vzdorování prudké dešťové přeháňce. Právě kvůli dešti se bohužel žáci 6. třídy na kanoe už nedostali, museli zůstat na chatě a čas si zpříjemnili hraním společenských her.
Chodci si naplánovali výšlap z Černého Kříže Medvědí stezkou na kopec Perník a zpět do Nové Pece. Viděli místo, kde byla zastřelena poslední medvědice v Čechách, prohlédli si portály Schwarzenberského kanálu v Jelení a kolem Jeleního jezírka pokračovali ke skalnímu městu a dále, cestou míjeli roztodivně modelované balvany a skály. Celkem ušli 17 kilometrů.
Poslední večer pobytu čekala žáky noční hra, nakonec se po krátkém váhání zúčastnili všichni.

Pátý den – pátek
Poslední den jsme se rozloučili se Šumavou výletem do její rakouské části a zajeli za hranice na rozhlednu Moldaublick, odkud je vidět Lipenská nádrž. Za pěkného počasí je možné spatřit i Alpy, ale to se nám nepoštěstilo, protože opět intenzivně pršelo.
Závěrem

Z popisu jednotlivých dnů je patrné, že tento rok jsme se stále potýkali s nepříznivým počasím, což mělo vliv i na plánovaný program. Některé aktivity musely být zrušeny úplně. Je třeba ale žáky ocenit, protože dokázali zatnout zuby a mnohé překážky a nepohodlnosti překonat. Věříme, že týdenní pobyt mimo školu poskytl dětem možnost se navzájem lépe poznat v jiném prostředí a prokázat si přátelství.

Za pedagogický dozor:

6. třída – Mgr. Libuše Brázdová
7. třída – Mgr. Vladislava Skůpová
8. třída – Mgr. Hana Peroutková
Lukáš Berka

Kurz prosociálního chování

Nová Pec

30. května – 3. června 2016

I letos se žáci CZŠ Orbis Pictus zúčastnili týdenního kurzu prosociálního chování, tentokrát uskutečněného v krásném prostředí Šumavy. Děti z 6. - 8. třídy měly možnost si během pěti dní vyzkoušet různé sportovní aktivity. Někdo se rozhodl pro cyklistiku, jiní pro pěší turistiku, někteří dokonce zkusili splouvání Vltavy na kanoích.

První den – pondělí

Po příjezdu do Nové Pece a svižném ubytování se děti rozdělily do skupin.

Skupina pěší dojela vlakem z Nové Pece do Stožce, odkud se vydala na 10 kilometrů dlouhou trasu směrem na Stožeckou kapli. Cyklisté vyrazili přímo od ubytovny v Nové Peci a obě skupiny se setkaly na společné občerstvení ve Stožci. Pěší skupina pokračovala od kaple dále do Černého Kříže a vlakem zpátky. Počasí všem zatím přálo a cyklistům se za odpoledne podařilo ujet úctyhodných 45 kilometrů.

Druhý den – úterý

Jelikož počasí nepřálo sportovním aktivitám, jeli jsme všichni vlakem do Horní Plané, kde si žáci s radostí zahráli bowling. Někteří šli zpátky do Nové Pece pěšky, někdo jel vlakem. Odpoledne pak následovaly společenské hry. Největší úspěch mělo „Vajíčko“. Úkolem jednotlivých tříd bylo s omezeným množstvím materiálu vymyslet a vyrobit v časovém limitu účinný ochranný obal pro vajíčko tak, aby přežilo pád. Netřeba dodávat, že testování obalů probíhalo, za jásotu konstruktérů, do zničení všech vajíček.

Třetí den – středa

Počasí bylo nadále velmi proměnlivé, pěší skupina se i přesto vydala pěšky do Horní Plané, kde si žáci prohlédli město, plánované absolvování stezky Adalberta Stiftera bohužel zhatil další silný déšť.

Cyklisté vyjeli za velmi nestálého počasí směrem na Jelení vrchy, kde navštívili expozici Schwarzenberského kanálu. Na zpáteční cestě zajeli k ohradě s jeleny, kteří se nechali krmit, což byl pro žáky nezapomenutelný zážitek. Cyklisté ujeli 35 kilometrů, pěší zvládli ujít přibližně 14 kilometrů. Po večeři pak žáky čekala soutěž zdatnosti v jízdě na kole a také různé míčové hry.

Čtvrtý den - čtvrtek

V tento den nám konečně alespoň trochu přálo počasí.

Žáci 7. třídy splouvali Vltavu z Pěkné do Nové Pece. Mohli vidět z lodí netypický ráz krajiny, která je právem vyhlášena národním parkem, nemalým zážitkem bylo pro vodáky i vzdorování prudké dešťové přeháňce. Právě kvůli dešti se bohužel žáci 6. třídy na kanoe už nedostali, museli zůstat na chatě a čas si zpříjemnili hraním společenských her.

Chodci si naplánovali výšlap z Černého Kříže Medvědí stezkou na kopec Perník a zpět do Nové Pece. Viděli místo, kde byla zastřelena poslední medvědice v Čechách, prohlédli si portály Schwarzenberského kanálu v Jelení a kolem Jeleního jezírka pokračovali ke skalnímu městu a dále, cestou míjeli roztodivně modelované balvany a skály. Celkem ušli 17 kilometrů.

Poslední večer pobytu čekala žáky noční hra, nakonec se po krátkém váhání zúčastnili všichni.

Pátý den – pátek

Poslední den jsme se rozloučili se Šumavou výletem do její rakouské části a zajeli za hranice na rozhlednu Moldaublick, odkud je vidět Lipenská nádrž. Za pěkného počasí je možné spatřit i Alpy, ale to se nám nepoštěstilo, protože opět intenzivně pršelo.

Závěrem

Z popisu jednotlivých dnů je patrné, že tento rok jsme se stále potýkali s nepříznivým počasím, což mělo vliv i na plánovaný program. Některé aktivity musely být zrušeny úplně. Je třeba ale žáky ocenit, protože dokázali zatnout zuby a mnohé překážky a nepohodlnosti překonat. Věříme, že týdenní pobyt mimo školu poskytl dětem možnost se navzájem lépe poznat v jiném prostředí a prokázat si přátelství.

Za pedagogický dozor:

6. třída – Mgr. Libuše Brázdová

7. třída – Mgr. Vladislava Skůpová

8. třída – Mgr. Hana Peroutková

Lukáš Berka

1. a 2. třída 2015/16

V mraveništi

FOTOGRAFIE

Ktiš 6.6. -10.6. 2016

Příjemný týden strávila první a druhá třída v Diecézním centru života mládeže na Ktiši.
Tématem tohoto kurzu byla různá hmyzí společenství, zejména včelí a mravenčí, podpořené společnou četbou Knížky Ferdy Mravence. Pozorováním života hmyzu a mnoha sociálními hrami si žáci mohli uvědomit důležitou potřebu spolupráce. Ve skupinových pracích se učili úkol rozdělit, využít schopností, předností jedinců pro zdárný výsledek všech. V neposlední řadě pak nevzdávat se v problémových situacích.
Děti trénovaly dovednosti potřebné pro pobyt v přírodě: skládání celty, řezání dřeva ruční pilkou, vázání některých uzlů, sbírání vhodného dřeva na oheň, jeho rozdělávání a udržování.
Užili jsme si také několik výtvarných technik v zázemí krásné ktišské zahrady. Tiskli jsme siluety hmyzu na trička. Z kartonu a čističů dýmek jsme vyrobili, poté barevně nazdobili nejrůznější brouky. Během celého týdne se žáci podíleli se na procesu výroby ručního papíru.
Krásné chvíle jsme prožili u táborových ohňů. S chutí zpívali písně za doprovodu kytary paní učitelky Zdenky. Potěšili jsme se pobytem v lese a u rybníka.
Pochvalu zaslouží děti také za to, s jakou chutí jedly či pomáhaly při mytí nádobí, překonávaly stesk po domově, činily krůčky k větší samostatnosti a zodpovědnosti.
Nejvíce cením nejrůznější vzájemnou spolupráci, pomoc vycházející z empatie, rozvoj a upevnění přátelských vazeb v obou třídách. Letošní kurz se nám velmi vydařil.

Monika Makočová
Zdenka Marešová

4. třída 2015/16


Místo: Kunžak na České Kanadě
Termín: 16. – 20. 5. 2016
Téma: Les

Fotografie

Dny v srdci České Kanady jsme letos prožívali spolu s Tobiášem Lolnessem. Na les a stromy se vázaly mnohé z našich společných činností. Zasadili jsme náš první strom – lípu srdčitou a máme hned o důvod víc se na místo vracet. Možná tam jednou vezme někdo z nás své rodiče nebo děti, možná tam jednou bude moci žít nějaký Tobiáš Lolness a jeho blízcí. Objevili jsme krásné vyhlídky – Vysoký kámen, Čertovy kameny, Boží chléb. Měli jsme příležitost strávit určitý čas každý sám v tichu lesa. Ukázalo se to jako cenný čas pro každého z nás. V potoce pod naším novým domovem jsme uskutečnili závody lodiček z kůry. Pluly nádherně. Když jsme zrovna neputovali nebo něco nekutili, užívali jsme si her ve stráních našeho území. Žádného Jo Mitche jsme naštěstí nepotkali, jen laskavý personál, který nám výborně vařil a dokonce nás povozil na koni. Nejlepší ale stejně byla polévka, kterou jsme si na ohni uvařili sami. Pokud vám nestačí, co zde čtete, poproste nás o nahlédnutí do deníků, tam toho možná najdete víc (třeba o noční výpravě). Ale radši se také někam vydejte, stojí to za to. A vezměte s sebou Lucku a Ivana Mrázovi, s nimi je to nejlepší.

Za 4. třídu napsala Naděžda Tuháčková, třídní učitelka.

5. třída 2015/16

Místo pobytu: Penzion Příběnice, Malšice
Termín pobytu: 30. 5. 2016 – 3. 6. 2016

Fotografie

Cíl:
Prostřednictvím zážitkového programu rozvíjet prosociální chování - upevnit a rozvíjet přátelské vztahy ve třídě, rozvíjet komunikační dovednosti, naslouchání, kamarádství, spolupráci, schopnost domluvit se, rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity, rozvíjet tvořivost, prohloubit a rozšířit poznání a vnímání přírody, připomenout si pravidla chování v přírodě a ochrany přírody, rozvíjet tělesnou zdatnost

Zhodnocení – přínos pobytu:
- Děti upevňovaly dobré třídní vztahy, více se poznávaly, vznikala nová přátelství
- Společně řešily a plnily různé úkoly, spolupracovaly ve skupinách
- Rozvíjely verbální i neverbální komunikaci, upevňovaly a rozvíjely vzájemné naslouchání
- Během činností rozvíjely svou představivost, tvořivost, zručnost a fyzickou zdatnost
- Poznaly jiné prostředí a získaly nové informace (zřícenina Příběnice, řetězový most Stádlec)
- Děti prohlubovaly svůj pozitivní vztah k přírodě a k životnímu prostředí
- Vzájemné setkání rodičů, dětí a vyučujících

Aktivita Skupina skupinám: Děti se rozdělily do tří skupin a každá skupina připravila pro ostatní večerní program pro daný den (plnění úkolů na stanovištích, detektivní hra, pantomima, znalostní kvíz...). Rozvoj komunikace, schopnosti domluvit se, společné řešení problémů, vzájemně se respektovat, spolupráce.

Aktivita Tvoření v lese: Děti tvořily za pomoci lesního materiálu stavby podle svého nápadu buď ve skupinách, nebo jednotlivě. Tvořivost a představivost v každodenním životě, praktická zručnost; rozvoj schopnosti vyjádřit svůj pocit.

Aktivita Společné putování na Stádlecký řetězový most: Komunikace ve skupině; rozvíjení naslouchání; upevnění vztahů ve třídě; spolupráce a zvládání náročných situací během pochodu; zdolávání překážek v terénu; posílení fyzické zdatnosti; získání nových informací a poznatků.

Aktivita Sportujeme rádi: Soutěže a sportovní hry ve dvou družstvech. Rozvoj spolupráce, vzájemné komunikace; rozvoj fyzické zdatnosti, zdolávání překážek, hra fair play.

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Smetková

8. třída 2014/15

Splouvání Vltavy

14. – 18. září 2015

Letošní kurz prosociálního chování byl z důvodu nemoci přesunut z tradičního termínu v červnu na začátek září nového školního roku. Změna termínu programu nevadila, protože jsme měli štěstí na slunečné babí léto. Menší štěstí jsme však měli na zdravotní stav třídního kolektivu, kdy velká část třídy onemocněla a nemohla se tak kurzu zúčastnit.

Celý článek

1. a 2. třída 2014/15

Místo pobytu: KTIŠ u Prachatic

Termín pobytu: 1. – 5. června 2015

Celý článek

3. třída 2014/15

Smršťov, Louňovice pod Blaníkem

060Fotografie
Termín pobytu: 11. 5. – 15. 5. 2015-05-18
Téma pobytu: Rytíři sv. Václava
Cíl pobytu: Cílem pobytu bylo poznat nový kraj, seznámit se s tajemnými místy a starými pověstmi, které se ke kraji vztahují, dále pak využití volného prostoru k vyrábění, naladění na sebe a přírodu, uvolnění od všech povinností a celkové zušlechťování těla a duše.

Celý článek

4. třída 2014/15

Místo pobytu: Penzion „Mlýn Na Prádle", Bechyně
Termín pobytu: 15. 6. 2015 – 19. 6. 2015

Cíl:
Prostřednictvím zážitkového programu se lépe poznat a sblížit (noví spolužáci), upevnit a rozvíjet přátelské vztahy ve třídě, rozvíjet komunikační dovednosti, kamarádství, spolupráci, schopnost domluvit se, rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity, rozvíjet tvořivost, prohloubit a rozšířit poznání a vnímání přírody, připomenout si pravidla chování v přírodě a ochrany přírody

Celý článek

5. třída 2014/15

Místo pobytu: ŽIROVNICE
Termín pobytu: 15.6.-19.6.2015

VÁŽÍM SI SEBE I DRUHÝCH

Celý článek

6. a 9. třída 2014/15

Křemže 1. – 5. června 2015
6. a 9. třída

Celý článek