5. a 6. třída 2012/13

(Udržitelnost OTEVŘENO)

umava

Šumavou na kolech

10. – 15. června 2013 (5. a 6. třída)  FOTOGRAFIE

     10. června jsme vyrazili vlakem s několika přestupy z Tábora přes České Budějovice a Strakonice na Kubovu Huť. Cesta byla zpestřená nakládáním a vykládáním kol na 3 místech, takže o zážitky a zátěžové situace nebyla již v prvních hodinách výletu nouze. Po vystoupení z vlaku, zorientování mapy a nabrání správného směru nás hned v prvních metrech jízdy zastihl silný liják, který zajistil, že navzdory použitým pláštěnkám nezůstala na mnohých niť suchá. Naštěstí brzy ustal a my měli na dalších kilometrech šanci v horských slunečních paprscích postupně uschnout. Již cestou na místo ubytování jsme obdivovali krásy Šumavských luhů jízdou podél meandrující Teplé Vltavy. V Borové Ladě jsme učinili malou zajížďku na Chalupskou slať, která na nás se svými několika ostrůvky a stále stejně velkou nebo spíše malou břízkou na jednom z nich udělala velký dojem. Po náročném výšlapu do závěrečného kopce nás pak již čekalo příjemné ubytování na Kvildě v Chatě u Krále Šumavy. Večer jsme využili k sdílení zážitků z cesty, sušení oblečení a povídání o všem možném.
     Další dny byly již ve znamení pravidelných cyklistických výletů po Šumavském národním parku. Druhý den jsme například jeli „objevit" prameny Vltavy, jejichž kartografické označení se z léty známého místa přesunulo o několik desítek metrů výše. Jaké bylo naše překvapení, když jsme nově vybudované lávky nalezli bez zmínky vysvětlení rozebrané a turistická značka znovu odkazovala na tradiční místo. Cesta pak pokračovala výjezdem na Černou horu a sjezdem okolo Modravského potoka na Modravu. Následující dny jsme navštívili další pozoruhodná místa jako Vchynicko-tetovský plavební kanál, Tříjezerní slať, řeku Vydru, vrchol Poledníku, Jezerní slať a Prášilské jezero. Denně jsme najezdili průměrně kolem 50 km po šumavských cestách.
     Večery se nesly ve znamení společenských her aktivit na rozvoj sociálně komunikačních dovedností a sdílení zážitků. Neminulo nás ani večerní opravování náhlých závad na jízdních kolech a nutné seřizování jízdních kol, které servis za svůj život pravděpodobně nezažily. Každý z účastníků si vedl tzv. Expediční deník, do něhož vedoucí každý večer zanesli ujetou trasu, ke které pak děti následující ráno zapisovali svoje zážitky z předešlého dne. Poslední den si děti vzájemně psali do deníku povzbuzující vzkazy a hodnocení těch druhých.... Což je v průběhu aktivity i v následujícím čtení vzkazů pro jejich osobu velmi těšilo.
     Hlavní přínosy kurzu:
- Posílení fyzické i psychické odolnosti dětí při pobytu v čistém prostředí národního parku Šumavy.
- Vzájemné sociální interakce a budování vztahů při řešení týmových úkolů.
- Rozvíjení ochoty pomoci silnějších slabším a zároveň schopnosti pomoc přijmout.
- Aktivní účast dětí na sociálně komunikačních hrách podporovala jejich osobnostní růst.
- Poznání stavu šumavských lesů v souvislosti s rozmnožením kůrovce a seznámení se s metodami boje proti kůrovcové kalamitě.

Zapsal:
Ing. Karel Dušek (TU 6. třídy)

2. třída 2012/13

(Udržitelnost OTEVŘENO)


hpim1731

FOTOGRAFIE
Místo pobytu:
                      Penzion „Mlýn Na Prádle“, Bechyně

Termín pobytu:                    17. 6. 2013 – 21. 6. 2013

Téma pobytu:                       Poznáváme blízké okolí Tábora

Letní zážitkový program – upevnění a rozvoj přátelských vztahů ve třídě, komunikační dovednosti, kamarádství, spolupráce, schopnost domluvit se, tvořivost, vzájemné poznání, vnímání přírody, chování v přírodě, ochrana přírody

Plnění „mlejníků“ – „mlejník“ odvahy, mlčení, dobré nálady, zdatnosti, znalosti stromů a rostlin, tvořivosti, úklidu…

Celý článek

1. třída 2012/2013

  BOROTÍN - 1. třídab

(Udržitelnost OTEVŘENO)


FOTOGRAFIE
Tento pobyt, který trval od 27. 5. do 31. 5. 2013, byl zaměřen na ještě větší sblížení skupiny dětí ve třídě mezi sebou, mezi dětmi a třídní učitelkou.
Dále pak na poznávání krajiny v okolí Borotína, přizpůsobení se daným podmínkám, prohlubování vnímavosti vůči druhým a přírodě.

Celý článek

Rychlé šípy

Kurz prosociálního chování 1. a 2. třída (Udržitelnost OTEVŘENO)

rychl py
Všechny fotografie

Místo pobytu:
                      Parkhotel Mozolov u Nadějkova

Termín pobytu:                    4. 6. 2012 – 8. 6. 2012

Téma pobytu:                       Rychlé šípy                        

Letní zážitkový program - komunikační dovednosti, přátelství, kamarádství, spolupráce, schopnost domluvit se, tvořivost, vzájemné poznání, vnímání přírody, chování v přírodě, ochrana přírody

Plnění bobříků – bobřík plavání; odvahy; mlčení; dobrých činů; zručnosti; síly; míření; znalosti zvířat, rostlin; stolování; úklidu

Celý článek

PŘÁTELSTVÍ aneb Na Ktiši - přátelé jsme si bližší

(Udržitelnost OTEVŘENO)

datum: 18.6. – 22.6. 2012

místo: Ktiš u Českých Budějovic, fara- diecézní centrum mládeže

žáci: 3. a 4.třídy

pedagogické vedení: Mgr. Dana Milerová, Mgr. Monika Makočová, Kamila Kotoučková

dscn9979

Všechny fotografie

Cílem tohoto kurzu bylo prohloubit přátelské vztahy v jednotlivých třídách i mezi třídami.
Uvědomit si, že k dobré atmosféře ve skupině může přispívat každý z nás, že odlišnosti našich povah a jednání znamenají pestrost a bývají výhodou i při plnění skupinových úkolů, při řešení problémových situací.
Mezi nejdůležitější procvičované schopnosti patřil respekt. Respekt a sdílení jsme vybraly jako zásadní pilíře přátelství. A dbaly na jeho přítomnost při všech činnostech tohoto kurzu. Během celotýdenní hry Na pastýře a ovečku jsme měli možnost obdarovávat či dostávat, konat „drobné radosti", zažít tajemství.

Celý článek

JÁ, JSEM JÁ – TY, JSI TY

OVČÍN 11. 6. - 15. 6. 20125. třída (Udržitelnost OTEVŘENO)

p1010712

Všechny fotky

Kurz byl zaměřený na sebepoznání, poznání druhých a pozitivní hodnocení druhých.

Celý článek

Křemže 2012

ke

(Udržitelnost OTEVŘENO)

           kem
     V letošním školním roce se Kurz prosociálního chování pro žáky 7. a 8. ročníku CZŠ Orbis-Pictus uskutečnil ve dnech 11. – 15. 6. 2012 v Křemži u Českého Krumlova. Smyslem kurzu bylo upevnit pozitivní vztahy mezi spolužáky, prohloubit vzájemné poznávání se, sdílet společné zážitky. Jednotlivé aktivity byly voleny tak, aby přispívaly k celkovému rozvoji osobnosti. Některé byly zaměřeny na rozvíjení pozitivní komunikace, podporovaly vzájemnou spolupráci a schopnost domluvit se, jiné prohlubovaly fyzickou zdatnost žáků, či jejich logické myšlení. Výlety na zříceninu hradu Dívčí Kámen a do Českého Krumlova měly za cíl seznámit se s kulturními památkami, podporovaly estetické vnímání.

Celý článek